PREZIDENT-BUL-CEREMONIA

Номинациите са предложение на Българския лекарски съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Алианс на българските акушерки.

На церемония от 13.30 часа с почетния знак на държавния глава ще бъдат наградени д-р Гергана Николова, семеен лекар с над 30-годишен опит, отличена през 2018 г. като Семеен лекар на годината от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България; д-р Костадин Сотиров – един от учредителите на Сдружението на общопрактикуващите лекари – Пловдив, и негов председател от 2017 г., активно работещ за електронизация в здравеопазването; д-р Георги Миндов – председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари и заместник-председател на Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз; д-р Румен Алексов – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Кюстендил; доц. Диана Димитрова – директор на филиала на Медицински университет-Варна във Велико Търново, където се обучават акушерки; Благовеста Костова – една от основателките на Алианса на българските акушерки и първата българска акушерка-делегат към Консултативния съвет на Световната акушерска конфедерация и представител на България в годишните срещи на Европейската акушерска асоциация;  Галя Добрикова – акушерка с 22-годишен опит в УМБАЛ „Канев“ в Русе, активен участник в организацията на следдипломното обучение за акушерки.

Основания за номинацията на акушерките от УС на АБА

——————————-

Доц. Диана Станчева Димитрова – акушерка, доктор по психология

Родена и завършила акушерство в Медицински колеж Варна. От 1984 до 2008 година е преподавател по акушерска практика в МУ Варна, а от 2008 г. Директор на филиал на МУ Варна в гр. Велико Търново, където се обучават акушерки.

През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка“. Има докторска степен по психология и магистърска степен по управление на здравни грижи.

Автор е на книгите „Акушерки на практика“, „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането“, „Пренатална психология“, „Психология на Майчинството“.

Професионалните и интереси са в областта на психология на развитието, пренатална подготовка и въвеждане на акушерски модел на грижа в България.

През 2020 и 2021 г. Доц. Димитрова участва като лектор в СДО „Патронажна акушерска грижа“ организирано на национално ниво от Алианс на българските акушерки. Финал на обучителния курс е „Наръчник на патронажната акушерка“, който има за цел да улесни и подпомогне самостоятелните акушерски дейности, съобразявайки се с препоръките на СЗО и законодателната рамка у нас. 

————————–

Благовеста Георгиева Костова – акушерка

След 40 години болничен стаж в страната и чужбина е акушерка в кабинет по майчино и детски здраве към проект ,,Ранна интервенция” в гр. Пазарджик, и лектор на ,,И за мама”.

Благовеста Костова е първата българска акушерка-делегат към Консултативния съвет на ICM/Световната Акушерска Конфедерация/и представител на България в годишните срещи на Европейската Акушерска Асоциация/ЕМА/. Една от основателите на Алианс на Българските Акушерки.

Благодарение на нейните усилия и международни връзки, у нас се провеждат ежегодни семинари и конференции с лектори от Италия, Великобритания, Финландия, Нидерландия, Турция, Сърбия, Русия. Имаме трайни обучителни програми с МУ,,Милано-Бикока”,Милано.

Всичките ни събития за акушерки придобиха международен характер. Така българското акушерство се стреми да се изравни с опита, рутината и правата на акушерките от европейската и световна общности. Акушерка Костова има принос и в изготвяне на стандарт по Акушерство и Гинекология, който е представен в МЗ.

Лектор е на международни семинари и конференции в Анкара, Прага, Талин, както и на такива в България.

Активно участва в изработване на програми за СДО/следдипломно обучение/ за акушерки, съобразени с европейските стандарти.

—————————————

Галя Илиева Добрикова, акушерка в УМБАЛ ,,Канев” гр. Русе

Акушерка с 22 годишен трудов стаж в едно от най-тежките отделения на УМБАЛ ,,Канев” гр. Русе.

Отдадена на грижите за жени с гинекологични и онкозаболявания.

Завършила ПМИ- гр. Русе и Управление по здравни грижи в МУ-Плевен.

От 2007 година е старша акушерка на отделение по ,,Акушерство и Гинекология” към УМБАЛ ,,Канев”.

Участва активно в организацията на СДО за акушерки и организацията му на национално ниво.

На 7 април в Гербовата зала на „Дондуков“ 2, по случай Световния ден на здравето държавният глава Румен Радев отличи с Почетния знак на президента 15 изявени български лекари и специалисти по здравни грижи. Отличията са за професионализма и всеотдайността на медиците в грижата за здравето на пациентите.

Номинациите са предложение на Българския лекарски съюз, Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България, Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи и Алианс на българските акушерки.

На церемония от 13.30 часа с почетния знак на държавния глава ще бъдат наградени д-р Гергана Николова, семеен лекар с над 30-годишен опит, отличена през 2018 г. като Семеен лекар на годината от Националното сдружение на общопрактикуващите лекари в България; д-р Костадин Сотиров – един от учредителите на Сдружението на общопрактикуващите лекари – Пловдив, и негов председател от 2017 г., активно работещ за електронизация в здравеопазването; д-р Георги Миндов – председател на Дружеството на софийските общопрактикуващи лекари и заместник-председател на Столичната лекарска колегия на Българския лекарски съюз; д-р Румен Алексов – председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в област Кюстендил; доц. Диана Димитрова – директор на филиала на Медицински университет-Варна във Велико Търново, където се обучават акушерки; Благовеста Костова – една от основателките на Алианса на българските акушерки и първата българска акушерка-делегат към Консултативния съвет на Световната акушерска конфедерация и представител на България в годишните срещи на Европейската акушерска асоциация;  Галя Добрикова – акушерка с 22-годишен опит в УМБАЛ „Канев“ в Русе, активен участник в организацията на следдипломното обучение за акушерки.

Основания за номинацията на акушерките от УС на АБА

——————————-

Доц. Диана Станчева Димитрова – акушерка, доктор по психология

Родена и завършила акушерство в Медицински колеж Варна. От 1984 до 2008 година е преподавател по акушерска практика в МУ Варна, а от 2008 г. Директор на филиал на МУ Варна в гр. Велико Търново, където се обучават акушерки.

През 2012 г. защитава докторска дисертация на тема „Преживяване на страх от раждането и пренатална подготовка“. Има докторска степен по психология и магистърска степен по управление на здравни грижи.

Автор е на книгите „Акушерки на практика“, „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането“, „Пренатална психология“, „Психология на Майчинството“.

Професионалните и интереси са в областта на психология на развитието, пренатална подготовка и въвеждане на акушерски модел на грижа в България.

През 2020 и 2021 г. Доц. Димитрова участва като лектор в СДО „Патронажна акушерска грижа“ организирано на национално ниво от Алианс на българските акушерки. Финал на обучителния курс е „Наръчник на патронажната акушерка“, който има за цел да улесни и подпомогне самостоятелните акушерски дейности, съобразявайки се с препоръките на СЗО и законодателната рамка у нас. 

————————–

Благовеста Георгиева Костова – акушерка

След 40 години болничен стаж в страната и чужбина е акушерка в кабинет по майчино и детски здраве към проект ,,Ранна интервенция” в гр. Пазарджик, и лектор на ,,И за мама”.

Благовеста Костова е първата българска акушерка-делегат към Консултативния съвет на ICM/Световната Акушерска Конфедерация/и представител на България в годишните срещи на Европейската Акушерска Асоциация/ЕМА/. Една от основателите на Алианс на Българските Акушерки.

Благодарение на нейните усилия и международни връзки, у нас се провеждат ежегодни семинари и конференции с лектори от Италия, Великобритания, Финландия, Нидерландия, Турция, Сърбия, Русия. Имаме трайни обучителни програми с МУ,,Милано-Бикока”,Милано.

Всичките ни събития за акушерки придобиха международен характер. Така българското акушерство се стреми да се изравни с опита, рутината и правата на акушерките от европейската и световна общности. Акушерка Костова има принос и в изготвяне на стандарт по Акушерство и Гинекология, който е представен в МЗ.

Лектор е на международни семинари и конференции в Анкара, Прага, Талин, както и на такива в България.

Активно участва в изработване на програми за СДО/следдипломно обучение/ за акушерки, съобразени с европейските стандарти.

—————————————

Галя Илиева Добрикова, акушерка в УМБАЛ ,,Канев” гр. Русе

Акушерка с 22 годишен трудов стаж в едно от най-тежките отделения на УМБАЛ ,,Канев” гр. Русе.

Отдадена на грижите за жени с гинекологични и онкозаболявания.

Завършила ПМИ- гр. Русе и Управление по здравни грижи в МУ-Плевен.

От 2007 година е старша акушерка на отделение по ,,Акушерство и Гинекология” към УМБАЛ ,,Канев”.

Участва активно в организацията на СДО за акушерки и организацията му на национално ниво.