Семинар

„Практиката през опита на практикуващите"

ХИМН НА АКУШЕРКИТЕ

ЗА НАС

Добре дошли в уебсайта на АБА!

Алианс на Българските Акушерки АБА) е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел – решение на СГС от 07.03.2012 г.

Алианс на българските акушерки (АБА)

Стремежът на АБА е да върне и надгради авторитета на професия акушерка. С програмата си за СДО за акушерки, изградена и осъществяваща се по стандартите на ЕМА и ICM, ние затвърдихме мястото на българските акушерки до колегите ми в Европа и по света. Ще продължим да организираме международни конференции и семинари, за да повишаваме компетенциите и авторитета на българските акушерки съобразно световните тенденции и насоките на ЕМА и ICM. С програмите и кампаниите, насочени към жените, осигуряваме акушерска грижа въпреки ограничените възможности и липсващите акушерски стандарти
home-akusherka

Популярни курсове

Прегледай сега
Съвети &трикове

Последни новини

icn-stanoviste
letter-ministry
ask-ministar
CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Jane Roe CEO
CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
John Doe CEO
CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Jane Roe CEO
CEO
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
John Doe CEO
Prev
Next