ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ

Да си акушерка е гордост и призвание.

Акушерството е трудна  и отговорна професия, изискваща интелигентност, бърза мисъл, практически умения и учене през целия живот.

Акушерката  работи  с жени всеки ден, през целият живот – по време на бременност, раждане, след родилен период или гинекологични заболявания.

Акушерството е наблюдавана и регулирана  професия. За това всяка акушерка, която държи на своето професионално израстване, на своя имидж,която има желание да става все по-добра в практиката,  трябва да учи през целия си живот, да се включва активно  в  СДО, които АБА организира  всяка година. За всяка акушерка, работеща в България, трябва да е чест да е член на съсловната организация на  акушерките (АБА).

Членовете на АБА ползват преференциални при участие  и такса регистрация на организираните от Алианса СДО,  практически семинари  и Академия за акушерки.

АБА  е член на Европейската  асоциация   на акушерките ЕМА – Международната Акушерска Конфедерация (ICM) от 2012 г. и  напълно подкрепя инициативите на ICM и се включва в тях с всичките си възможности. А това носи на акушерките  по-голяма информираност, споделен опит, самочувствие.

Членовете на Алианс на българските акушерки се приемат от Управителния съвет (УС).

Кандидатите отправят писмена молба / Заявление / до Управителния съвет, удостоверявайки необходимите обстоятелства за придобиване на членство според чл. 8 от Устава.
УС разглежда молбата задължително в едномесечен срок. В молбата кандидатът декларира, че е запознат и приема разпоредбите на актуалния Устав и на Етичния кодекс , публикувани на официалната Интернет страница на Алианса .

Приемането на членовете става с явно гласуване и обикновено мнозинство от Управителния съвет. Отказът се мотивира и може да се обжалва пред Общото събрание.
Решението за приемане на нов член или отказът се изпращат в 14-дневен срок на лицето, което е кандидат за член.

Асоциираните членове на Алианса, които придобият квалификация за упражняване на акушерската професия, могат да получат статут на активен член по реда на предходните 4 алинеи.
Учредителите на Алианс на българските акушерки автоматично придобиват статут на активни членове.

Алианс на българските акушерки развива широкомащабна професионална дейност, която се изразява в ежегодно провеждане на :

 

Академия за акушерки – най-големия и добре организиран, традиционно през есента

Летен практически семинар на морето, ,,Практиката през опита на практикуващите’’

Информационна кампания „Акушерките близо до майките“ в Стара Загора,  Хасково, Елин Пелин, Благоевград, Козлодуй, Карлово, Пазарджик, Дупница, Банкя

Създадена   група във фейсбук „Акушерките близо до майките“.

Създадена  група във фейсбук „Студенти по акушерство“.

 

Участие на АБА в събития на други организации

– Форум на „Академия за родители“
– Форум на
Puls в София и Пловдив
– Форум „И за мама“ в София, Пловдив, Варна
– Модерно училище  по АГ на МУ Плевен
– Участие в Модерно училище по гинекология в Плевен
–  Годишна  среща на НМД в Хисаря.
– Участие с лекции на „С 9 месеца на училище“

Пловдив, София, Стара Загора, Плевен, Хасково,

 Варна, Търново, Благоевград

 

Събития, които всяка година отбелязваме  с различни инициативи

  • Бабинден 21.01
  • М. Март – месец на жената
  • Международен ден на акушерството 05.05
  • Световна седмица на кърменето 1-08.08
  • Световен ден на контрацепцията 26.09
  • Международен ден на менопаузата
  • Световен ден на недоносеността 17.1

–        Изработване на ежемесечен „Електронен бюлетин“, с който да информираме за

             събитията на АБА

–        Изготвяне на обучителни филмчета, които да бъдат в полза на майките и да бъдат качени в сайта

–        Формиране на група на българските акушерки работещи в чужбина.

Така, че всяка акушерка – член на АБА , която желае  да се изяви и да работи активно, може да се включи в избрана от нея форма, където смята, че може да бъде най-полезна.

 

Членският внос към Алианс на българските акушерки е в размер на 15.00 (петнадесет) лева годишно за активен член и член-кореспондент – решение на ОС на АБА от 09.06.2018г. и 20 (двадесет) лева за асоцииран член.

Членският внос се внася в периода от 01.01. до 10.06 при подновяване на членство или в срок от 14 дни от приемането на нов член по банков път на банковата сметка на Алианса.

Първа Инвестиционна банка
IBAN: BG47FINV91501215385515
BIC: FINVBGSF
Алианс на Българските акушерки

 

За редовни членове на АБА ще се считат всички заплатили членски внос за 2020 г. в срок до 10.06.2020 г.

 За новопостъпили членове на АБА заявлението за членство и плащането на членският внос трябва да бъдат заплатени най късно до 10.06.2020 год.

Да, разбира се. Всички продължаващи обучения организирани от АБА се кредитират с кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ. АБА има сключен договор с БАПЗГ, която оценява и кредитира формата на ПО , в зависимост от  продължителността  и категорията . Кредитна точка се получава за 1 академичен час /45мин/. При участието на  български хабилитирани лица към оценката на съответната форма на обучение – се добавят 2 точки. При участие на чуждестранни хабилитирани лица – се добавят 3 точки.

За това АБА се стреми винаги да кани за лектори както наши, така и чуждестранни хабилитирани лица.

Всеки желаещ, да получи удостоверение и кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ заплаща такса от 5.60 лв.