Стани член на АБА

За повече информация кликни тук

ХИМН НА АКУШЕРКИТЕ

ЗА НАС

Добре дошли в уебсайта на АБА!

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ (АБА) е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Регистрирано по Закона за юридическите лица с нестопанска цел – решение на СГС от 07.03.2012 г.

Алианс на българските акушерки (АБА)

Стремежът на АБА е да върне и надгради авторитета на професия акушерка. С програмата си за СДО за акушерки, изградена и осъществяваща се по стандартите на ЕМА и ICM, ние затвърдихме мястото на българските акушерки до колегите ни в Европа и по света. Ще продължим да организираме международни конференции и семинари, за да повишаваме компетенциите и авторитета на българските акушерки съобразно световните тенденции и насоките на ЕМА и ICM. С програмите и кампаниите, насочени към жените, осигуряваме акушерска грижа въпреки ограничените възможности и липсващите акушерски стандарти.
Емилия Баалбаки - Сф.
Съвети &трикове

Последни новини

Р. Радев връчва почетен знак на изявени медици и здравни специалисти

UK
Алианс на Българските Акушерки - Това е голямото семейство на акушерките в България, в което намерих невероятни колеги. Срещнах хора, готови да подадат ръка в трудни моменти, да посрещна моите професионални грижи, страхове и вълнения с търпение, внимание и разбиране. Намерих Приятели. Затова съм част от Алианса на Българските Акушерки.

Гергана Николова

UK
Prev
Next