Управителен съвет

Алианс на българските акушерки

Управителен съвет

ПАВЛИНА ГЕРИНА

Управител

гр. София, телефон: 0887963045, E-mail: geoin2002@abv.bg

Благовеста Костова

Главен секретар-делегат към консултативния съвет на ICM

гр. Пазарджик, телефон : 0887025102, Е- mail: ibur@abv.bg

Петя Запрянова

Контрольор

гр. Пловдив, телефон: 0889809775, E-mail: petralia62@abv.bg