lektori
sertiikat-aba

Алианс на българските акушерки е юридическо лице – сдружение, учредено съгласно разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза
Регистрирано по Закона за юридическите лица с не стопанска цел – решение на СГС от 07.03.2012 г.

 

aba-us

Алианс на българските акушерки подкрепя акушерките за едно по здраво бъдеще

 • АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ /АБА/ е професионална обществена организация създадена през 2012 година. Дейността на АБА е свързана с подобряване и развитие на акушерската грижа в България. Като член на ICM /Международна конфедерация на акушерките/ и EMA /Европейска асоциация на акушерките/ – признати международни и организации, АБА се стреми да популяризира и въведе всички европейски и световни препоръки свързани с предоставянето на акушерска грижа. АБА успешно си партнира с МУ Пловдив, МУ Варна, ТРУ – Медицински факултет, Русенски университет, University Milano-Bicocca,  и др.

  В синхрон със съвременните изисквания на комуникацията АБА има сайт http://midwivesbulgaria.org, както и страница в социалните мрежи, където се публикува цялата дейност на Алианса и членовете му.

  Важна част от дейността на АБА е свързана с организиране на обучения и семинари, на които се представят най-добрите и доказани практики в грижата за женското здраве.

  Станалата традиционна АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ ежегодно събира стотици акушерки както от България, така и от чужбина. Събитието се радва на участието на международни лектори, споделящи своя опит и знания с присъстващите акушерки.

  Организираният ежегодно ЛЕТЕН ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР – ПРАКТИКАТА ПРЕЗ ОПИТА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ дава възможност да бъде споделен практически опит и добри практики от акушерки за акушерки.

  Тематичните обучения като част от дейността на АБА са възможност в малки групи и фокусирано да бъде представена цялата информация, която е необходима по определена тема. Вече са проведени няколко Тематични обучения по: „Хранене“, „Хранене през първата година на детето“, „Патронажна акушерска грижа“. Предстоят и още.

  В провеждането на обученията АБА успешно си партнира с Банка за майчина кърма, Медицински университети, Общините и частни партньори.

  От м. Март 2018 год. АБА организира Информационна кампания „Акушерките близо до майките“ в съвместно партньорство с общините в Ст. Загора, Хасково, Харманли, Благоевград, Пазарджик, Банкя, Елин Пелин, Козлодуй, Казанлък, Дупница. Фокус на кампанията са срещи-беседи между акушерки и майки по теми свързани с бременността, раждането, кърменето и грижата за бебето. Срещите се водят от местни акушерки и интересът към този начин на общуване между акушерките и майките се радва на все по голям интерес и от двете страни.

  ПРИСЪЕДИНЕТЕ СЕ КЪМ АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ – ЗА ЕДНО ПО ЗДРАВО БЪДЕЩЕ НА МАЙКИТЕ И ДЕЦАТА!

 

Цел

Стремежът на АБА е да върне и надгради авторитета на професия акушерка.

Програмата СДО за акушерки

изградена и осъществяваща се по стандартите на ЕМА и ICM, ние затвърдихме мястото на българските акушерки до колегите ми в Европа и по света.

Международни конференции и семинари

Ще продължим да ги организираме, за да повишаваме компетенциите и авторитета на българските акушерки съобразно световните тенденции и насоките на ЕМА и ICM.

Грижа за жените

С програмите и кампаниите, насочени към жените, осигуряваме акушерска грижа въпреки ограничените възможности и липсващите акушерски стандарти.

Курсове за обучения

Всички продължаващи обучения организирани от АБА се кредитират с кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ. АБА има сключен договор с БАПЗГ, която оценява и кредитира формата на ПО.

АБА член на ЕМА и ICM

От 2012 г. АБА напълно подкрепя инициативите на ICM и се включва в тях с всичките си възможности. А това носи на акушерките по-голяма информираност, споделен опит, самочувствие.