Ако желаете да подпомогнете дейността на Алианс на българските акушерки, бихте могли да дарите желаната от Вас сума по следната банкова сметка:

Адрес: София, 1574, ж.к. “Христо Смирненски ” №10АПърва Инвестиционна банка
Булстат: 176257494IBAN: BG47FINV91501215385515
МОЛ: Павлина ГеринаBIC: FINVBGSF

Благодарим Ви за Вашата подкрепа!