Линк за регистрация за участие в семинара.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe7KzkhkIemSxcC_6Pp6BH2Idhv84uc5vUxWJMLQq1InxD0JA/viewform?fbclid=IwAR1jT_x-omFOMhVX-zeo2T0udUyfLr4TpZFb7U2jU1RhSTACyq5dzGAoQTU

ПЕТИ ПРАКТИЧЕСКИ СЕМИНАР ПО АКУШЕРСТВОПРАКТИКАТА ПРЕЗ ОПИТА НА ПРАКТИКУВАЩИТЕ

04 – 06 юни 2021 г.
гр. Несебър
Зала “Атриум център”

Регистрацията се извършва онлайн, до 31.05.2021 г. или до запълване на местата, съобразно изискванията на МЗ.

Такси участие:
§ Такса участие членове на АБА – 30 лв. ;
§ Такса участие на нечленове на АБА – 50 лв.;
§ Такса участие студенти по Акушерство – 20 лв., .

Заплащането на такса участие е по банков път по сметката на АБА до 01.06.2021 год.
Първа инвестиционна банка
IBAN:№BG47FINV91501215385515
BIC:FINVBGSF
Алианс на българските акушерки
Основание за плащане: Пети практически семинар за акушерки 2021 г.

Вашата регистрация е валидна при получено плащане по сметката на АБА в сроковете указани за видовете такси регистрация.

ВАЖНО!

1. Всички плащания трябва да са получени по банков път до 01.06.2021 год.

2. За редовни членове на АБА ще се считат всички заплатили членски внос за 2021 г. в срок до 10.05.2021 г.

3. Всеки желаещ, да получи удостоверение и кредитни точки по ЕКС на БАПЗГ е необходимо да заплати такса от 5.60 лв. /плащането става по банков път/

5.. Поради краткото време за организация АБА не осигурява настаняване на участниците.

ЗАБЕЛЕЖКА:
Всеки участник прави индивидуална регистрация.
При групово направени плащания моля изпратете копие на платежното нареждане и списък на лицата и услугите, за които е направено плащането на следният e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

Алианс на българските акушерки декларира,че Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на регистрацията и организирането на Четвърти практически семинар по акушерство и в никакъв случай те няма да бъдат предоставяни на трети лица или разпространявани в публичното пространство.