Серена Дебоне
Серена Дебоне
Серена Дебоне е Акушерка
 Консултант по кърмене към IBCLC.
 Ръководител на проект ,,Болници-приятели на бебето" към Белгийската федерална служба по обществено здраве, безопасност на храните и околната среда

Серена Дебоне съчетава ролята си на Национален координатор по кърмене към проект ,,Болници-приятели на бебето” към Министерството на здравето на Белгия със своята акушерска практика в клиника Свети Йоан в Брюксел, където подготвя и наблюдава бременни. Както много белгийски акушерки

 подпомага майки, които имат проблеми с кърменето в техните домове

Тя е обучител на медицински специалисти и акушерки –
студенти по въпросите за човешката лактация и кърмене. Член на Белгийската акушерска асоциация, Серена Дебоне представлява своята страна по време на международни срещи и е един от основателите на Белгийската асоциация по кърмене,  Член е на борда на ELACTA (European Lactation Consultants Alliance) – Европейски алианс на консултантите по кърмене от 2012-2014. През 2014 г. в Прага е избрана за член на Борда на ICM[1] за Централна Европа и е председател на Централно-Европейския регион на ICM. Дълго време работи като доброволец в Индия и Сенегал. Тренира деца за оказване на първа помощ. Серена е поканена от Холандската акушерска асоциация като говорител на конференции в Европа, Чили и Малайзия и изнася презентации на холандски, френски и английски език по теми свързани с кърменето: Мастит и абсцес на гърдата; Неочакван колапс на здрави новородени;  Ролята на акушерките в подпомагане и асистиране на кърменето в семейството;  Наблюдение на бременни по време на пренаталния, перинаталния и постнатален период.

В рамките на Академия за акушерки 2017г., Серена Дебоне ще представи темите:
1. Акушерки и жени – партньори за успешно кърмене.
2. IBCLC-информация, стандарти, обучение.
3. Най-добрите практики за успешно кърмене по света.

[1] Международна конфедерация на акушерките