УНИВЕРСИТЕТАкушерки
МУ-Плевен21
МУ- София45
МУ Варна77
МУ- Пловдив20
Тракийски университет – Ст. Загора40
Университет “Проф. Златаров”, Бургас19
ЮЗУ, Благоевград13
Русенски университет22
СУ (Софийски университет „Св. Кл. Охридски“)0
ОБЩО257


За смелите и отговорни момичета, които искат да им се случват чудеса в работата, и осъзнават, че да помогнеш за раждането на живот е необходимо сърце, знания и отдаденост. АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще ви подкрепя в израстването по професионалния ви път.