„ВСЯКА ЖЕНА СЕ НУЖДАЕ ОТ АКУШЕРКА“

6-8.11.2020 г.

гр. Пловдив

Парк-хотел Санкт Петербург

http://www.sphotel.net/

АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ е събитие, което се организира всяка година от АЛИАНС  НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ. Форума се посещава от колеги от цялата страна и в последните 6 години от  представители на международните акушерски организации и акушерки от Европа. С радост го посещават и акушерки от България, които работят в европейските страни и споделят позитивни практики от дейността  си.

За втора по ред година АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ ще се проведе в Европейската столица на културата – гр. Пловдив. Изборът на града за домакин на събитието е повлиян и от партньорството на Медицинския университет, в който се обучават  и акушерки.

От 6 до 8 Ноември в конферентната зала на Парк хотел Санкт Петербург, ще се проведат  презентации, лекции, работни срещи и обмяна на добри практики. Ще бъде проведено и Общо събрание, на което ще бъде направен избор за членовете на  Управителния съвет  на АБА-Председател, Зам. председател, Главен секретар, Контрольор и Координатор Международна дейност.

Мотото на  IХ АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ  е:

„ВСЯКА ЖЕНА СЕ НУЖДАЕ ОТ АКУШЕРКА“

За да получите повече информация и да  се включите във форума, можете да следите информацията на сайта на АБА http://midwivesbulgaria.org/ и във Фейсбук групите за акушерки и студенти по акушерство.

Регистрацията се извършва онлайн, до 31.10.2020 г., а плащането на цялата сума – такса участие и настаняване в хотел и изхранване – по банков път – по сметката на АБА до 02.11.2020 год.

Първа инвестиционна банка

IBAN:№BG47FINV91501215385515

BIC:FINVBGSF

Алианс на Българските Акушерки

Основание за плащане: Девета Академия за акушерки 2020 г.

Вашата регистрация е валидна при получено плащане по сметката на АБА  в сроковете, указани за видовете такси регистрация.

1. Такса участие – заявено участие и платена такса до 02.11.2020 год.

    – Членове на АБА – 42,00 лв.

    – Нечленове на АБА – 60,00 лв.

    – Студенти по акушерство – 12,00 лв

2. Предконгресна такса участие – заявена и платена след 02.11.2020 год. – 84 лв.

Настаняване в Парк-Хотел Санкт Петербург http://www.sphotel.net/

ВАЖНО!

Всички плащания трябва да са получени по банков път до 02.11.2020 г.

Плащане в първият ден на “IХ Академия за акушерки” ще се приема само в краен случай, на посочените цени за Предконгресна такса участие.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всеки участник прави индивидуална регистрация. Участниците желаещи да получат кредитни точки към БАПЗГ следва да заявят това си желание при регистрацията и да заплатят такса равна на 1% от МРЗ – 5.60 лв. по правилата  на БАПЗГ.

При групово направени плащания моля изпратете копие на платежното нареждане и списък на лицата и услугите, за които е направено плащането на следният e-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

Алианс на Българските Акушерки декларира, че Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено и само за целите на регистрацията и организирането на Академия за акушерки и в никакъв случай те няма да бъдат предоставяни на трети лица или разпространявани в публичното пространство.

Линк за регистрация за IX Академия за Акушерки гр. Пловдив:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScg8Gi0hf3x8I4u_IfCU4EzCiVox5L4qmlrl950uOHzSMYL3g/viewform?usp=sf_link