На 28-ми Март се състоя заседание на Националния консултативен съвет към програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, изпълнявана от фондация „Тръст за социална алтернатива“ под патронажа на Министерство на здравеопазването.

Консултативен съвет
Национален консултативен съвет

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ активно подкрепи

дейностите и обсъдените стратегии за повишаване на холистичния подход към българската майка и семейството й.

Инициативата на  фондация „Тръст за социална алтернатива“ е насочена към млади родители от уязвими общности. Целта е  подобряване на майчиното и детско здраве.

Базира се на домашни посещения от медицински специалисти, които осигуряват подкрепа и грижа на бъдещите родители през целия период от бременността до навършване на 2-годишна възраст на детето.

Програмата кореспондира с действащите политики за ранно детско развитие и приоритетите на Министерство на труда и социалната политика за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за децата и семействата, заяви зам.-министър Димитрова. Мерките са припознати и в националната стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България“.
Програмата ще допринесе за интегрирания подход при предоставянето на здравни и социални услуги. За по-доброто междусекторно сътрудничество на национално, регионално, областно и общинско ниво на всички институции, които са ангажирани с реализирането на мерки в подкрепа на ранното детско развитие в здравеопазването, образованието и социална сфера, каза зам.-министър Росица Димитрова.
По време на Консултативния съвет тя посочи, че предстои да се изградят още 18 Центъра за патронажна грижа в 18 областни града, които ще спомагат за насърчаване на социалното включване чрез подкрепа за децата и семействата.

Консултативен съвет
Консултативен съвет от специалисти в областта на интегрираните грижи