Недка Христова Петрова
Недка Христова Петрова

Недка Христова Петрова е от Варна. От две години работи във Великобритания. Участва в АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ 2017 с темата: “Практики и продължаващо обучение за акушерки след дипломиране във Великобритания” и с

практическа работилница “Релаксиращ масаж по време на раждане – техники и акушерско приложение”.