Проф. Незиха Бежи
Проф. Незиха Бежи
Професор Незиха Бежи, Декан на Факултета по Здравни грижи в университета Бируни.

Преподава в областта на Женското здраве и Акушерските грижи на бакалавърско и магистърско ниво, и успешно ръководи 25 магистърски и 16 докторски дисертации.
Има много публикувани статии в национални и международни списания и презентации в конференции. Член е на Управителния съвет на Асоциацията по репродуктивно здраве и безплодие и на турската Асоциация по урогинекология и тазово-реконструктивна хирургия.

Проф. Бежи ще представи темата “Подходи, основани на доказателства за предотвратяване инконтиненцията на урина по време на бременността, раждането и следродилния период” на АКАДЕМИЯТА ЗА АКУШЕРКИ във Велико Търново.