Участието в ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ е БЕЗПЛАТНО.

Кой има право да участва?

Всеки желаещ, независимо какъв е (студент от специалност „Акушерство“ , преподавател, практикуващи акушерки) може   да участва във Форума. За участие с  презентация, доклад или постер има определени условия, които ще намерите по-надолу в текста.

Какво трябва да направя, за да участвам?

За да участвате във форума е необходимо задължително да се регистрирате.

Как и къде да се регистрирам?

Регистрацията за участие се извършва единствено и само чрез електроннен формуляр за регистрация.

Вход в Системата за регистрация https://forms.gle/KRPXUUdKvuEUXDHNA

Видове участие

Регистрация само за присъствие на ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

Всеки, който желае да присъства на Форума е необходимо да се регистрира за присъствие. Има 4 вида регистрация за присъствие:

регистрация за присъствие на студенти – само за студенти, които в момента се обучават в специалност „Акушерка“

регистрация за присъствие на преподаватели (за преподаватели от всички университети)

регистрация за присъствие на практикуващи акушерки

регистрация за присъствие на специалисти  и гости – тук могат да се регистрират всички желаещи да присъстват на събитието, ако не попадат в изискванията на другите видове регистрация за присъствие

Регистрационните форми за присъствие са отворени от 01.03.2023 г. до 23:59 ч. на 01.05.2023 г. Регистрация за присъствие НЯМА да се извършва на място в дните на Форума.

Регистрация за кандидатстване за участие с ДОКЛАД  или ПРЕЗЕНТАЦИЯ във Форума

Задължително условие за кандидатстване за участие с презентация или доклад е представящите да отговарят на поне едно от изброените условия:

да са студенти специалност „Акушерка“;

да са студенти  в екип с преподаватели от МУ, в който се обучават.

Темата на доклада или презентацията да, отговаря на научната насоченост на акушерската практика и да съответства на знанията, които отговарят на курса на обучение на съответния студент.;

Времето за устна презентация трябва да бъде до 15 минути.

В авторските колективи на презентацията или доклади е допустимо да участват неограничен брой студенти и специалисти (вкл. преподаватели). При кандидатстване за участие е необходимо да се представят следните неща:

Заглавие на доклад (на български)

Резюме на доклад (на български) – до 250 думи

Имена на научния ръководител  на презентиращия и на всички в авторския колектив (на български)

Месторабота, ВУЗ, за всеки от авторския колектив

Презентацията или доклади се представят само на български език на имейла на Алианс на българските акушерки midwivesbulgaria@abv.bg  от 01.03.2023 г. до 23:59 ч. на 01.04.2023г. Одобрените и допуснати до участие с презентация или доклад във Форума ще бъдат известени до 06.04.2023 г. и ще бъде необходимо да изпратят своите презентации до 25.04.2023 г.

За кандидати, които са възпрепятствани да се включат присъствено в София и презентациите или докладите им са одобрени, могат да изпратят запис, който да бъде излъчен на форума.

Резюметата и докладите няма да бъдат публикувани в печатни издания.

Регистрация за участие с ПОСТЕР

Задължително условие за участие с постер е:

постерът да е на тема, отговаряща на научната насоченост на Форума;

постерът да бъде отпечатан в размер А1 или А0.

При регистрация за участие с постер е необходимо да се представят следните неща:

Заглавие на постера (на български)

Резюме на постера (на български ) – до 250 думи

Имена на всички в авторския колектив (на български)

Месторабота, ВУЗ, научна организация.

Постерите се представят на български език. Всеки желаещ ще бъде допуснат до участие в постерната сесия. Допълнително ще бъдат публикувани изискванията за предоставянето на постера.

Сертификати за участие

На всеки участник в ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще бъде издаден сертификат за участие.