Изх.№ 10/13.02.2019 г.             

                      До Г-жа Мая Манолова       

Омбудсман на Република България

 Уважаема г-жо Манолова,

Управителният съвет на Алианс на българските акушерки /АБА/, като представител на професионалното съсловие вече няколко поредни година поставя на вниманието на Министерство на Здравеопазването значими не само за съсловието но и за цялото ни общество проблеми.

 Алианс на българските акушерки е равноправен  член на ЕМА Европейска асоциация на акушерките /European Midwives Association / и ICM Международната конфедерация на акушерките / The International Confederation of Midwives supports midwives/ и като равнопоставен член вземаме участие не само в разискванията по глобални проблеми на майчиното и детско здравеопазване но и в разработването на различни програми и нормативни документи. Макар само за осем години, АБА успя не само да изгради здраво сътрудничество с  много Европейски акушерски асоциации но и да започне сериозна съвместна работа.

С уважение към труда на всички колеги, здравни работници, препоръките на СЗО базирани на Световния опит, потвърждават, че акушерската професия, знания и опит са в основата на съвременното майчино и детско здравеопазване. Отдавна е доказано, че  за да се изгради здраво бъдещо поколение работата започва тогава, когато бъдещите майки са още деца. За съжаление не може да се пропусне трагичния факт, че последните десетина години негативният приръст на населението на България се задълбочава все повече и повече.

В Европейските страни моделът на акушерска грижа е основан на физиологията, социологията и психологията на бременността, раждането и постродовия период осигурявайки израстването на компетентни млади майки отглеждащи здраво бъдещо поколение.

Акушерките не просто предлагат здравни грижи, в съвременното ни все по изолиращо се общество, те са безценна опора и подкрепа за нашите млади майки и техните семейства.

Опита и подкрепата, която получава АБА от Европейските организации, ни дава основание за по-активно и компетентно включване в процесите на организацията и законовото регламентиране на здравните грижи за майката и бебето в България. Готовността ни да се включим активно в работни групи по обсъждане на АГ стандартите е заявявана многократно. За съжаление, не само че такава възможност не ни се дава, но и ни се напомня многократно, че макар и членове на БАПЗГ, нямаме право на мнение.

С писмо от МЗ Из№ 63-00-197 / 28.12.2018 г. от министъра на здравеопазването г-н Кирил Ананиев, бяхме информирани, че в предстоящо разработване на нормативни актове по прилагането на законови промени в медицинските стандарти по Акушерство и гинекология ще бъдем представени от съсловната БАПЗГ – организация, в която липсва професионална равнопоставеност и в никакъв случай до сега не е проявила интерес да защити професионалните ни интереси.

Отговорът на Министър Ананиев не само ни шокира като съсловие, но подложи на сериозно пренебрежение и мнението на нашите майки, чиито интереси винаги сме защитавали.

Министър Ананиев ни уведомява, че разработването на съ     временни нормативни актове и законови промени в медицинските стандарти по Акушерство и гинекология ще се извършват не само без участието на тези, които ще ги прилагат, но по-важното без участието на тези, за които те се разработват – нашите майки, които ние представяме.

Цитат от горепосоченото писмо: ” Министерство на здравеопазването е предприело действия за създаване на работни групи с широко представителство на съсловните организации и на заинтересованите страни, като е допусната възможност по преценка и при необходимост да бъдат канени и други експерти в областта.”

Ако не арогантно, това изказване звучи напълно нелогично: ако акушерките са равнопоставена част от БАПЗГ те би трябвало автоматично да вземат участие и в дейността на организацията. Да  бъде допусната възможността да не бъдем поканени да работим по законопроекти засягащи цялостната ни дейност е скандално.

В следствие на всичко гореизложено отново  насочваме вниманието Ви към двата основни проблема пред, които продължаваме да бъдем изправени:

  1. АБА за пореден път апелира за Вашата подкрепа в желанието ни за самостоятелна съсловна организация работеща в името и за благоденствието на нашите майки и нашето общество.
  2. Зачитане на АБА като равностоен и компетентен партньор в разработването на стандартите за работата на акушерките в България, а не по преценка и при необходимост.

С настоящото писмо Управителния Съвет на „Алианс на българските акушерки” не само декларира готовност за работа но и заявява пълната си подкрепа за установяването на съвременни и адекватни закони за майчиното и детско здравеопазване в България.

Надяваме се да подкрепите усилията ни акушерките да имат възможността да упражнява реално дейността в системата на здравеопазването регламентирана законово, съобразена с Европейските стандарти и защитена от собствена професионална организация.

С уважение:

Павлина Герина – Председател  на Алианс на българските акушерки

Управителен съвет: Тонка Димова

Благовеста Костова

Петя Запрянова