Тема : „Перинаталното насилие – роля на акушерката при идентифициране на риска“

Галя Добрикова е старша акушерка в отделение Акушерство и гинекология към УМБАЛ  „Канев“ АД,  гр. Русе. Диплома за акушерка получава в МК „Иван П. Павлов“ гр. Русе през 1997 г., а през 2009 г. придобива степен „бакалавър“ по „Управление на здравните грижи“  в МУ гр. Плевен. Магистърска степен по „Управление на здравните грижи“ завършва в РУ „Ангел Кънчев“ през 2023 г..

            Професионалният си път започва като акушерка в доболничната помощ през 1998 г,  а от 2004 г. до днес работи в УМБАЛ „Канев“ АД, гр. Русе. Старша акушерка е от 2009 г.  Участва в практическото обучението в реална работна среда на студенти  и стажанти от специалност „Акушерка“. 

Ежедневните предизвикателства в професията и бързото развитие на медицинската наука и практика я провокират за непрекъснато  повишаване на квалификацията чрез редовно участие в различни форми за надграждащо обучение на национално и международно ниво.

            Член е на УС на Алианс на българските акушерки.

            През 2021 г. Галя Добрикова е удостоена с  Почетния знак на президента Румен Радев за активно участие  в организацията на следдипломното обучение за акушерки.