Доц. Диана Димитрова

Тема: ,,Хомосексуалното родителство и ролята на акушерката”

Доцент Диана Димитрова, акушерка, психолог и Директор на Филиал -Велико Търново, към МУ-Варна.

Родена на 16.04.1959 година в град Варна. През 1980 г. завършва Полувисшия медицински институт – Варна, специалност „Акушерка”. През 1989 година придобива професионална квалификация по педагогика, а през 1999 година завършва ВСУ „Черноризец Храбър” с ОКС „бакалавър по социални дейност” и специализация по Социална психология. През 2003 се дипломира  в магистърска програма на  Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий” със специалност „Психология”.  През 2013 година защитава дисертационен труд на тема „Страх от раждането и пренатална подготовка” и придобива научна степен „доктор”. През 2015 получава магистърска степен по Управление на здравните грижи в Медицински университет-Варна.

Има завършени над 25 курса за повишаване на квалификацията измежду които: курс по семейно консултиране в California State University Northridge; курс по детска психоанализа „Франсоаз Долто” – Франция; курс към MotherLove, Inc към DONA International и др.

През 1999 година създава и ръководи първото в страната  „Училище за родители”.

Публикации:

 • “Акушерки на практика – учебно помагало”,  София,  2010
 • “Пренатална и перинатална психология. Програми за родителска подготовка”. Варна, 2011.
 • „Немедикаментозни методи за обезболяване на раждането” в съавторство с доц. д-р Стефан Цеков. Варна, 2013
 • „Нормално развитие и някои отклонения на нервно-психичното развитие в детска възраст” – в съавтортсво; Варна, 2015
 • Има 42 научни  публикации в областта на психология на бременността, раждането и акушерските компетенции;
 • Автор  на електронното списание „Мама112″.

Член на

 • The Association For Prenatal And Perinatal Psychology And Health;
 • Българското дружество  на психолозите;
 • Българската асоциация на специалистите по здравни грижи;
 •  Българската асоциация по семейно планиране  и сексуално здраве.
 • Алианс на българските акушерки.

Резюме по темата

ХОМОСЕКСУАЛНОТО РОДИТЕЛСТВО И РОЛЯТА НА АКУШЕРКАТА

Последните 50 години промениха облика на майчинството. Традиционната роля на жената да ражда деца и да поддържа домакинството се замени с образа на работещата активна майка, свободна да планува своята бременност, броя на децата си и времето, когато да ги роди. От друга страна легализацията на хомосексуалните бракове, съжителството в кохабитация, феминизацията на мъжа и еманципацията на жените подсказват, че предстоят сериозни промени в разбирането ни за половите роли.  Явно днес не са нужни  толкова характерни мъжки и женски образци за подражание, а пълноценни човешки модели, които не се детерминират от биологично зададената полова принадлежност. Това поставя на дневен ред въпросът за новото лице на родителството, такова каквото не сме го виждали никога досега. Акушерската професия трябва да отговори на тези предизвикателства и да преосмисли подходите към различността. Независимо от тенденциите на модерните времена, едно нещо ще остане неизменно – жената е тази, която ражда детето. Тази, която ще има нужда от професионална помощ и от акушерска грижа.