Доц. Дияна Димитрова

Доцент Диана Димитрова

Тема: „Сексуалният живот по време на бременност и след раждане”

Диана Станчева Димитрова е родена през 1959 година в град Варна. Завършва Полувисш медицински институт, специалност „Акушерка“ през 1980 година, а през 1989 – Института за подготовка на учители Сливен. През 1996 получава бакалавърска степен по Социални дейности със специализация по Социална психология, а през 2001 се дипломира във Великотърновския университет с магистърска степен по психология.

От 2011 година е доктор по психология, а от 2012 получава академична длъжност „доцент“ по клинична психология. От 1984 до днес работи в Медицински университет – Варна. Заема последователно длъжностите: преподавател по практика, асистент, Зам. директор на Медицински колеж – Варна, Директор на Филиала на Медицински университет във Велико Търново.

Автор на 5 книги и над 50 научни публикации. Създател на „Училище за родители“- Варна (1999 година), координатор на Българската асоциация по семейно планиране – клон Варна (2003-2008). Автор и водещ на видео поредицата „Семейно училище“ (2016-2017), рубрики в популярни списания и сайтове.