Професор Незиха Беджи
Тема: ,,Ролята на акушерката в профилактика на женското здраве в Република Турция”

Професор Незиха Бежи е  Декан на Факултета по Здравни грижи в университета Бируни, Истанбул.

Преподава в областта на Женското здраве и Акушерските грижи на бакалавърско и магистърско ниво. Успешно ръководи 25 магистърски и 16 докторски дисертации.

Има много публикувани статии в национални и международни списания и презентации в конференции. Член е на Управителния съвет на Асоциацията по репродуктивно здраве и безплодие и на турската Асоциация по урогинекология и тазово-реконструктивна хирургия.