Световната здравна организация определи 2020 г. за Международна година на медицинската сестра и акушерката.  
Тези две медицински професии играят изключителна и жизненоважна роля, когато става дума за предоставяне на здравни услуги. Това са специалистите, които посвещават живота си на грижи за майките и децата, дават съвети за здравето, помагат на възрастните хора. Често те са не просто първите, но и единствените, които полагат грижи в общността. Световната здравна организация  реши това през май 2019-а по време на 72-та Световна здравна асамблея в Женева.  СЗО съобщава, че за да бъде постигната една от големите цели – до 2030 г. да има универсално здравно покритие – светът се нуждае от още 9 000 000  сестри и акушерки. „Медицинските сестри и акушерките са гръбнакът на всяка здравна система. Нашият призив е през 2020 г. всички страни да инвестират именно в тях и така да покажат своя ангажимент към здравето на всички“, казва генералният директор на СЗО, Теодрос Аданом Гебрейесус. „Ние трябва да гарантираме, че ще се справим с недостига при тези жизненоважни професии“, допълва още д-р Гебрейесус. От СЗО са убедени, че през следващата година държавите имат възможността да покажат колко много ценят медицинските сестри и акушерките си. А те от своя страна със сигурност ще постигнат повече и ще разгърнат талантите си, когато са подкрепени. Да се инвестира в тези професии е огромен принос към постигането на универсална здравна помощ. Важен акцент през годината на сестрите и акушерките е  възможността светът да научи повече за тяхната посветеност на болните и нуждаещите се, за професиите и трудностите и предизвикателствата. Източник: who.int    


Поздравителен адрес към акушерките
от УС на Алианс на Българските Акушерки
 


Приканвам всички акушерки през 2020 г. да ползват на своята ФБ страница символа на СЗО, на обединението ни в световен мащаб.
 
Уважаеми колеги,
 
С настъпването на Новата година нашия народ е съхранил едни от най-красивите празници за живота. С освещаването на водите на Богоявление 06 януари, след почитането на Йоан Кръстител и ритуалното окъпване на младоженците на 07 януари  следва деня, в който ще се умият ръцете на тези, които посрещат живота. На 08.01 празнуваме Бабинден.
В последните 50 години сме позабравили ритуалите на нашите „баби“ и празнуваме на 21 януари ден на родилната помощ. Хубаво е когато има повече празници, да има и повече поводи за радост и възможност да отдадем заслуженото уважение.
2020 г. е специална за нас акушерките.
СЗО определи 2020 за Международна година на медицинската сестра и акушерката. 
Важен акцент през годината е възможността светът да научи колкото е възможно повече за професията, за грижата за майката и бебето, за отговорностите, трудностите и предизвикателствата.
 
Очакваме през 2020 г. по призива на СЗО да се инвестира в тези професии. Разширяването на възможностите за практикуване на акушерската профeсия в пълния мащаб на компетентността, която се получава в 4 годишното медицинско образование ще бъде огромен принос към постигането на универсална здравна помощ.
 
Мястото на акушерката не е само до родилката. Компетентността и медицинските услуги на акушерката  могат да се простира от момента на раждането, през пубертета, зрялата възраст и старостта на всяка жена. Ролята в превенцията на много заболявания, съхранението на репродуктивните възможностии, семейното планиране са  също  така от голямо значение.
 
Алианс на българските акушерки е независима, доброволна и неполитическа организация с идеална цел за осъществяване на дейност в обществена полза.
 
Основните цели на Алианса на българските акушерки са:
 
–           да работи за издигане на авторитета на българската акушерка сред обществеността,
–           да работи със законодателните органи и държавните институции за правно регулиране на акушерската професия според директивите на Европейския съюз,
–           да работи за въвеждане и на акушерския модел на грижа в Р. България,
–           да оказва подкрепа на бременната, родилката, новороденото и тяхното семейството.
 
Инициативите, които предстоят в 2020 година са на всички посочени в целите нива.
–           Надграждащо обучение за акушерки в Летен семинар м. Юни и Академия за акушерки през м. Ноември. Както и обучение по Патронажна акушерска грижа по програми на ICM.
–           Продължава диалога с държавните институции с исканията поставени на протеста на 01.03.2019 г. в коалиция с останалите медицински специалисти.
–           Популяризиране на Акушерския модел на грижа в България и подкрепа на  дейността на акушерките в отдалечените кътчета на страната, където е нарушено правото за равнопоставен достъп на здравни услуги.
–           Информационна кампания „Акушерките близо до майките“ съвместно с подкрепата на Общините в много градове.
 
 
Уважаеми колеги, нашето място в здравната система е ясно, нашата роля и отговорност също.
Промяната, която искаме зависи само от нас, от нашата активност, от желанието ни да се включим в акушерската общност и да направим усилието, което ще ни върне удовлетвореността от практикуването на акушерската професия.
 
С уважение към професионализма на всички:
Управителен съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АУКШЕРКИ

Изтегли целия текст оттук:
http://midwivesbulgaria.org/wp-content/uploads/2020/01/Електронен-бюлетин-м.01-1-2.pdf