ИК на АБА
Стара Загора   

11.09.2019 г. 16:00 ч.

Тема: „Грижа за бебето в родилния дом.”

Партньор: Глаксо

Лектор:  Анелия Хаджийчева – акушерка, Алианс на българските акушерки

25.09.2019 г. 16:00 ч.

Тема: „Кърменето – най добрият старт за всяко бебе”

Партньор: Глаксо

Лектор: Кристина Кузманова – акушерка, Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Стара Загора: акушерка Тонка Димова – тел. 0878 385 380

Казанлък           

12.09.2019 г. 11:00 ч.

Тема:  „Хранене и двигателна активност по време на бременност”

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

24.09.2019 г. 11:00 ч.

Тема:  „Предвестници на раждането. Кога да тръгнем към родилният дом”

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Стара Загора/Казанлък: акушерка Тонка Димова – тел. 0878 385 380

Хасково

11.09.2019 г. 17:30 ч.

Тема:  „Масаж и гимнастика на бебето”

Партньор: Глаксо

Лектор:  Мая Атанасова  – акушерка, Алианс на българските акушерки

19.09.2019 г. 17:30 ч.

Тема:  „Захранване на бебето – кога, как, защо?”

Лектор:  Мая Атанасова  – акушерка, Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Хасково: акушерка Светлана Делчева – тел. 0878 40 50 51

Елин Пелин     

17.09.2019 г. 11:00 ч.

Тема:  „Хранене и двигателна активност по време на бременност”

Лектор:  Маргарита Янчева  – акушерка, Алианс на българските акушерки

30.09.2019 г. 11:00 ч.

Тема:  „Предвестници на раждането. Кога да тръгнем към родилният дом”

Лектор:  Маргарита Янчева  – акушерка, Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Елин Пелин: акушерка Маргарита Янчева – тел. 0899 31 37 63

Козлодуй

03.09.2019 г. 16:30 ч.

Тема:  „Възстановяване след раждане”

Лектор:  Десислава Киликчийска  – акушерка, Алианс на българските акушерки

17.09.2019 г. 16:30 ч.

Тема:  „Масаж и гимнастика”

Партньор: Глаксо

Лектор:  Десислава Киликчийска  – акушерка, Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Козлодуй: акушерка Десислава Киликчийска – тел. 0888 83 03 64

Благоевград    

04.09.2019 г.  16:00 ч.

Тема:  „Обезболяване на раждането – немедикаментозни и медикаментозни методи”

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

18.09.2019 г. 16:00 ч.

Тема:  „Особености на новороденото. Първи грижи в родилният дом”

Партньор: Глаксо

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Благоевград: акушерка Ани Атанасова – тел. 0876 631 562

Банкя  

10.09.2019 г. 10:00 ч.

Тема:  „Хранене и двигателна активност по време на бременност”

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

24.09.2019 г. 10:00 ч.

Тема:  „Предвестници на раждането. Кога да тръгнем към родилният дом”

Лектор:  Акушерка член на Алианс на българските акушерки

Регионален координатор за Алианс на Българските акушерки за гр. Банкя: акушерка Павлинка Герина – тел. 0887 963 045