ask-ministar
До Министър на здравеопазването Г-н Кирил Ананиев

Копие до Г-жа Даниела Дариткова, Председател на Здравната комисия към НС,

Копие до Проф. Георги Михайлов, член на Здравната комисия към НС

Копие до Д-р Поповски, член на Здравната комисия към НС

Копие до Проф.  Асен Николов, Национален консултант по Акушерство и гинекология

Копие до Проф. Соня Тончева, Национален консултант по Здравни грижи,

Копие до Г-жа Милка Василева, Председател на БАПЗГ

ПИТАНЕ

Уважаеми Господин Министър,

Уважаеми Дами и Господа,

Във връзка с обсъжданията на ЗИДЗЛЗ и изказаните притеснения относно възможността акушерките да разкриват самостоятелни лечебни заведения в България,

Алианс на Българските Акушерки има следните въпроси:

  1. Как се регулира акушерската практика в България, по кои стандарти, насоки и протоколи, и как регулацията отговаря на Евростандартите и Евродирективите?
  2. Защо квалификационната характеристика на професия „Акушерка“ тотално се разминава с длъжностната характеристика на същата?
  3. Коя институция е запозната с професията ,,постпартна дула”? Къде, кой и как сертифицира и контролира тази „професия“, предвид, че практикуващите я лица се афишират като ,,специалисти по послеродов период”. Според вас такова наблюдение по-безопасно ли е от наблюдение и грижа от акушерки?
  4. Смятате ли, че Медицинските Университети в Република България не дават добро образование в 4-годишното обучение на акушерките и те са неподготвени за самостоятелни практики?

Заявявайки, че БАПЗГ е регулатор бихме искали да получим разумно обяснение, на така създалата се ситуацията.

Въпреки че не ни признавате за самостоятелна организация на акушерките, като членове на EMA и ICM ние следим за СДО на акушерките и се стремим то да се извършва по правилата на Евростандартите и Евродирективите.

Във връзка с отправените питания припомняме, че след сигнал от  АБА беше прекратен неправомерно провеждания курс ,,Преглед на новородено” подкрепен и със съдействието на БАПЗГ. На този курс присъстваха и дули, а една от присъствалите дами беше обявила в сайта си прегледи с розови слушалки след двудневния курс, без да има необходимата медицинска компетентност към онзи момент. След намесата на АБА обявата беше премахната от сайта и.

АБА е силно обезпокоена от хаоса в майчиното и детското здравеопазването и намесата в него на лица без медицинско образование. Такава намеса е недопустима, за което АБА нееднократно сме ви сигнализирали. Учудващ е факта, че това не притеснява представляваните от Вас институции, но Ви притеснява възможността акушерките да разкриват самостоятелни лечебни заведения, в условията на законова регулация и съгласно квалификационната характеристика на регулирана професията „Акушерка“.

Нуждата от патронажна грижа е огромна и е редно да бъде дадена законовата възможност на акушерки да я осигуряват и то в най-близко време.

Впечатление правят и негативните статии, написани срещу българските акушерки от английски непрактикуващи акушерки, пребивавали в Република България с подкрепата на БАПЗГ. Етичната комисия на БАПЗГ би следвало да се самосезира както и да отговори достойно на подобни публикации след като БАПЗГ се обябява за единствен, правоимащ регулатор.

Силно се надяваме да предприемете необходимите стъпки за връщане авторитета на професията „Акушерка“, както и нейните правомощия.

Отворени сме за дискусии и съвместно взимане на решения по гореизложените факти.

                                              С уважение: УС на Алианс на българските акушерки