icn-stanoviste

До МЗ и Здравна Комисия на Република България

Призив от
Интернационалната Конфедерация на Акушерките / ICM/,
подкрепен от Алианс на Българските Акушерки /АБА/

Правителствата по света са отговорни за предоставянето на лични предпазни средства (ЛПС) за своите здравни специалисти, но пренебрегват да отчитат акушерките в своите заповеди. Акушерките не се оценяват, въпреки основните грижи, които предоставят на майките и новородените. Този проблем се усложнява от неравенството между половете в някои страни, където само лекарите получават ЛПС и голяма част от женската работна сила на акушерките и медицинските сестри изглежда незабележима и неуважена.

Смъртта на акушерките и медицинските сестри често не се съобщава от медиите, но акушерките в държавите, които са най-силно засегнати от Covid-19 умират, защото са се заразили с вируса, докато се занимават с редовната си работа. В много случаи тези акушерки са млади и иначе здрави със собствени деца и семейства вкъщи, за които да се грижат. Смъртта им е в следствие преките резултати на правителствата, които пренебрегват предоставянето на ЛПС на акушерки.

Международната конфедерация на акушерките /ICM/ в знак на солидарност със своите 143 асоциации-членове от 124 държави призовава за незабавно прекратяване на това неприемливо поведение. Акушерките са здравни работници. Коронавирусът обхваща света, в него има бременни и бебетата ще се раждат. Акушерките работят в домове, в общински клиники, в първични родилни отделения и в болници. Акушерките полагат основните грижи за бременни и жени навсякъде. Но ако акушерките са болни и умират в здравна система, претоварена от Covid-19, те няма да могат да се грижат за бременните, жените и техните семейства. Раждането е нормална част от живота и не спира поради пандемия. ЛПС, във връзка с правилните хигиенни практики, е най-добрият начин акушерките да се защитят, докато взаимодействат с майки и семейства, които могат да бъдат заразени от вируса. Акушерките, както всички други предни здравни работници заслужават безопасни условия на труд и зачитане на работата, която извършват при осигуряването на основни грижи за майките и бебетата, въпреки личния риск, който това представлява. Липсата на достъп до ЛПС застрашава не само акушерките, но и майките и бебетата, за които се грижат.

Правителствата трябва да засилят и да изпълняват задълженията си към акушерките при равни условия за всички други медицински работници. Моля, споделете това съобщение и маркирайте съответното правителство (на всички канали в социалните медии), ако смятате, че акушерките трябва да получат същите защитни мерки като всички останали.