Уважаеми колеги,

На 3-5 ноември в Русе, ще се проведе ХI Академия за акушерки. Усилията на Управителния съвет на Алианса са насочени към организиране на събитие, което да даде очакваната от вас информация, презентации, знания. Чрез тази анкета, с вашето мнение и препоръки ще ни дадете посока за по-добра организация на цялостната ни дейност.

АНКЕТА