Уважаеми колеги,

https://forms.gle/iSobFyeGoQKQGhs87

Необходимостта от промяна в здравната система и в частност на дейностите изпълнявани от АКУШЕРКИТЕ на Република България е спешна. Недостига на акушерки в цялата страна, критично високия брой работещи пенсионери, обидно големия брой напуснали страната акушерки, както и напусналите професията опитни акушерки, останали в България, но работещи други професии, липсата на интерес за обучение в тази специалност провокира провеждането на тази анкета.

Управителния съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ моли, за съдействие всички Вас, така че настоящата анкета да бъде попълнена от всички завършили специалност „АКУШЕРСТВО“. Независимо дали работите в момента като АКУШЕРКА, дали сте вече в пенсионна възраст и работите в Здравната ни система, и дали работите едновременно като акушерка и на друг трудов договор.

Управителния съвет на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ декларира, че като администратор на лични данни по смисъла на чл. 4, ал. 7 от GDPR / име и имейл адрес/ в настоящата анкета, ще бъдат обработени единствено и само за целите на Актуализиране на данните за броя, заетостта и териториалното разпределение на акушерките в България, и в никакъв случай няма да бъдат предоставяни на трети лица или разпространявани в публичното пространство.

Целта на изследването е на базата на статистически данни да се направят реални изводи за бъдещи инициативи в подкрепа и защита на професия АКУШЕРКА. С изведените и обобщени данни от изследването АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще изисква от управляващите да бъде направена промяна в управлението на целия процес на обучение, разпределение по региони, реално заплащане на труда, утвърждаването на акушерски стандарт и подкрепа на изграждането на самостоятелни Амбулатории за здравни грижи от акушерски екипи.

Към настоящият момен, според официалната статистика, в публичното пространство се цитират 3500 работещи акушерки. По наши данни, обаче работещите акушерки сме около 1500 за цялата страна.

Попълнете анкетата, споделете я с вашите колеги, помогнете за попълването и на онези колеги, които се затрудняват да го направят лично. Анкетат може да бъде попълнена в електронен формат, както и на хартия, като формуляра бъде изпратен към Регионалните координатони на АБА, които ще ви съдействат. Краен срок за събиране на данни 30.11.2021г.

Вашето участие, ще бъде първата крачка, към обединяване на информация, необходима за бъдещи решения в името на защита на професията АКУШЕРКА в цяла България.

За да отговорите на анкета отворете линка тук.

https://forms.gle/iSobFyeGoQKQGhs87

За да попълните анкетата на хартиен носител, можете да я свалите от тук.