„Недоносеност“ е диагноза.

За огромна част от недоносените ролята на Господ играе акушерката.