ДО

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР ПРЕДСЕДАТЕЛ

НА Р.БЪЛГАРИЯ 

ДО ПРЕЗИДЕНТА НА Р БЪЛГАРИЯ

Г-Н РУМЕН РАДЕВ 

ДО

Г-Н ВАЛЕРИ СИМЕОНОВ

ВИЦЕПРЕМИЕР НА Р.БЪЛГАРИЯ 

ДО

Г-Н КИРИЛ АНАНИЕВ

МИНИСТЪР НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

НА Р.БЪЛГАРИЯ

ДО ОМБУЦМАНА

Г-ЖА МАЯ МАНОЛОВА

  ДО

МЕДИИТЕ

   ОТВОРЕНО ПИСМО

   ОТ

„КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПРОФЕСИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО”:

Обединяваща :

-Алианс на Българските Акушерки (АБА)

-Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ)

-Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България (НСБФБ)

-Съюз на зъботехниците в България (СЗБ)

-Сдружение на медицинските Фелдшери (Б М) в България (СМФБМБ)

 

Уважаеми Г-н Борисов;

Уважаеми Г-н Радев;

Уважаеми Г-н Симеонов;

Уважаеми Г-н Ананиев;

Уважаеми Г-жа Манолова;

 

Госпожи и господа,

/Ние / КОАЛИЦИЯ ЗА РАВНОПОСТАВЕНОСТ НА ПРОФЕСИИТЕ В ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО, включваща изброените съсловия на работещите в здравеопазването изразяваме свята позиция по повод обявеният от  „Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи”  -БАПЗГ протест, който ще се състои на 12.05.2018г. / Международен ден на сестринството/  .

Представителите на БАПЗГ не са избирани от нашите съсловия, не са професионални експерти издигнати на демократичен принцип и са далеч от Европейското начало. / малко ми е объркано като идея/

Категорично сме против  професионалният празник на медицинските сестри да бъде афиширан  като професионален празник на специалистите по здравни грижи!

Категорично сме против една организация, в случая БАПЗГ да представя проблемите от името на всички посочени професионални организации /нас/ – Ние имаме/ толкова/ разнородни професии в здравеопазването  с различна специфика /- и като/,  история, /и като/ обучение и като професионална реализация! БАПЗГ показва за сетен път, че не познава проблемите на нашите организации и не ги разграничава от тези на медицинските сетри.

Категорично сме против варианта, една организация – БАПЗГ, да представлява и защитава на национално ниво всички изброени професионални съсловия!

Коалицията ни  НЕ ПОДРЕПЯ  организираният от БАПЗГ протест под тази му форма и начин.

 БАПЗГ с действията си или бездействията си, значително са допринесли за нелицеприятната и обидна ситуация, в което са поставени в настоящият момент всички медицински професионалисти от така нареченото: „Направление Здравни грижи” в България.

 Ние /сме за/ искаме последователен, конструктивен и прозрачен диалог с всички отговорни за здравеопазването институции. Прекъснат е диалога на Министерство на здравеопазването с нас представителите на различните професионални съсловия, познаващи най-добре своите проблеми, като гаранция за вземане на правилни и работещи решения.

Само с призиви за  „ мащабно присъствие„ на протест не се решават проблемите.

Необходимо е експертно познаване на детайли от професионалната история и  професионалната дейност на всички професии.

Време е да се /разчупи и/ промени наложения до този момент модел  – един да говори от името на всички и да се сложи край на двойните стандарти. Наложинелно е да се коригират неработещи и грешни  модели, касаещи прекият диалог с институциите и равнопоставеност в националното представителство на работещите специалисти в здравеопазването.

От години настояваме за последователен, прозрачен и конструктивен диалог на институциите с нас –  представителите на обединените в  „Каолицията „ професионални съсловия – защото  вярваме, че проблемите в здравеопазването могат да бъдат трайно и качествено решени само, ако бъдат изслушани конкретните проблеми и  предложенията на  всички работещи съсловия.

Ние всички сме образовани мадицински специалисти, даваме своя принос в сектор здравеопазване и имаме право да бъдем чути!

Потърсените от нас срещи с Министерството на здравеопазването – през ноември 2017г. и февруари 2018г. до момента не са се състояли!

Убедени сме, че професионалните и проблемите напациентите ни /проблемите/ не се решават по площадите/, а проблеми има и професионални и на пациентите/. Затова призоваваме Министър Ананиев лично да съдейства и в удобно време и място да чуе предложенията ни./ Настояваме Министър Ананиев, да чуе предложенията ни.

За Алианс на Българските Акушерки (АБА)

Павлина Герина /председател/:

 За Асоциация на физиотерапевтите в България (АФБ)

Проф. Видьо Желев /председател/:

 За Национално сдружение на бакалавър фармацевтите в България (НСБФБ)

Лиляна Петрова :

 За Сдружение на медицинските Фелдшери (БМ) в България (СМФБМБ)

Александър Александров/председател/:

 За Съюз на зъботехниците в България (СЗБ)

Иван Беров/председател/:

 Гр.София.                                                          за контакти тел.: 0877029301 ; 0894608855.

08.05.2018г.