До Министър на здравеопазването

на Република България

  Г-н Кирил Ананиев

Уважаеми господин Ананиев,

Алианс на българските акушерки /АБА/  участва в партньорство с Българска асоциация на професионалистите по здравни грижи / БАПЗГ /

в изготвянето на Предложение за изменения и допълнения към  проект на Медицински стандарт“Акушерство и гинекология”

Акушерките са първичните доставчици на здравни услуги за повечето жени по света.

Световният опит, препоръките на СЗО, International Confederation of Midwives, European Midwives Association, на които е член Алианс на българските акушерки потвърждават, че акушерските знания, умения и поведение са от съществено значение за оптималност при Акушерския модел на грижа.

В Европейските страни работи модел на акушерска грижа основан на физиология, социология и психология на бременността, раждането и постродовия период.

Направените предложения  за изменение и допълнения към проект на Медицински стандарт по „Акушерство и гинекология“ са  в посока регулиране на правния статут на акушерките и фактическите възможности за практикуване на професията, въвеждането на акушерски модел на грижа, съобразени с европейските стандарти.

Надяваме се, да подкрепите усилията ни,  акушерката да упражнява реално традиционната си дейност, да подпомага родилката по време на естествения процес на бременност, раждане и грижа за новороденото,  когато липсват показания за необходимост от медицинска интервенция.

С уважение:

Павлина Герина

          Председател на Алианс на българските акушерки

            02.03.2018 г.