Относно: Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации.