Заседание на Комисията по здравеопазване по повод внесен Законопроект за изменение и допълнение на Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и помощник фармацевтите.

Уважаеми Дами и Господа народни представители,

Уважаема Д-р Дариткова,

колеги,

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

  1. От Вас обществото очаква действие за промяна ДНЕС!

Днес, защото утре ще бъде късно!

  • Приемайки  Стратегия за развитие на Здравните грижи в България 2013-2020 Вие сте заложили промяната. Вярвам, че ще проявите мъдрост и политическа воля да я реализирате.
  • Алианс на Българските Акушерки НАСТОЯВА за приемане на закона за Самостоятелни съсловни организации и  ЗАЯВЯВА готовността ни да подкрепим Вашите усилия за подобряване качеството на медицинските / акушерските / услуги .
  • Г-жа Милка Василева отчита в становището си нашите усилия към обучение на акушерките, повишаване тяхната компетентност и въвеждане на европейски практики и стандарти. Както и право на практикуване на професията ни не само в болниците, а в извънболничната помощ в подкрепа на профилактиката на майчиното и детско здраве и АКУШЕРСКИЯ МОДЕЛ НА ГРИЖА.

Тези наши усилия от 8 години са продиктувани от 2 мотива:

  • БАПЗГ – спря развитието на акушерската професия, кариерното ни развитие и изравни следдипломните програми за обучение с тези на медицинските сестри.
  • Акушерската професия е отговоронст и ПАЦИЕНТСКАТА БЕЗОПАСНОСТ е всеобща, наша и ваша отговорност.

Безопасността на пациентите е сериозен глобален проблем за общественото здраве, с който се занимават много правителства и Световната здравна организция. Тя изисква  ясно и точно определяне на правата и задълженията на всички в лечебния процес.

От Вас зависи да обединим усилията си зачитайки различията

на всяка една регулирана професия.

5. Автономността и самоуправлението на акушерското съсловие не са самоцел, нито лична амбиция за власт. Алианс на Българските акушерки е построил своята къща и заявява реална възможност да поеме отговорността за създаване на Самостоятелна Професионално-съсловна организация, като ваш партньор в подобряване на медицинската грижа.

Уважаеми Дами и Господа, ГЛАСУВАЙТЕ НИ ДОВЕРИЕ ДНЕС, защото утре ще бъде късно!