Становище

на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

във връзка с протеста организиран на 07.10.2019 г.

 

Уважаеми колеги,

Всяка акушерка има моралната отговорност като личност и медицински специалист да изпълнява професионалните си задължения.

Редом с отговорностите има и своите права, които държавата, общината, лечебното заведение и институцията в която работи трябва да гарантират. Те бяха поставени като искания на протестите още през м. Март и на 11.09.2019 г. пред Народното събрание и подкрепени единствено от асоциациите на другите медицински специалности – медицински сестри, фелдшери/лекарски асистенти, физиотерапевти и лаборанти.

Тези искания не бяха подкрепени от БАПЗГ, Синдикатите, Българския лекарски съюз/БЛС/, Министерство на здравеопазването/МЗ/.

Исканията ни бяха представени на дневен ред и пред Комисията по здравеопазване към НС с председател Д-р Дариткова. Нашите искания и към настоящият момент са:

  1. Създаване на самостоятелна акушерска професионално-съсловна организация, като противовес на двойния стандарт и липсата на равнопоставеност в съсловията.
  2. Въвеждане на акушерски модел на грижа в България, регламентиран с акушерски стандарт разработен от и за акушерките, както е в другите държави членки на ЕС.
  3. Регламентиране на условия на труд, натовареност, оценка на нощния труд и спешността в акушерската дейност и достойно заплащане, отговарящо на 4 годишният курс на университетско обучение на акушерките.
  4. Право на кариерно развитие и магистърски степени различни от „Управление на здравните грижи“, което не дава специализация на акушерската практика.
  5. Промяна в организацията на здравната система, респективно и във финансирането на лечебните заведения.
  6. Гарантиране на достъп до акушерски медицински услуги във всички кътчета на България, включващи програми за профилактика, патронажни грижи, грижи за репродуктивното здраве на семейството и сексуалното образование на подрастващите.

АБА  смята, че престоящият протест организиран от БАПЗГ и подкрепен от Синдикати и  БЛС е отчаян опит за подмяна на нашите искания.

Всяка акушерка има право, да избере и подкрепи кауза, която отговаря на личните и интереси и отговорности.

Всеки прави избора си когато е информиран!

Управителен съвет на АБА

Председател: Павлина Герина