Специален гост на 7-ми практически семинар Варна- 2023 е Заместник Президентът на Европейската Акушерска Асоциация,
Меланиа Тудосе.
Тя ще сподели опит с нас за акушерската професия в Румъния.
Мелания Елена Тудосе, 58 години, Доцент в Университета по Медицина и Фармация Карол Давила – Букурещ, преподавател в Университета Bioterra в Букурещ, член на редакционния съвет на The European Journal of Midwifery, Старша акушерка в болница за спешна помощ в Бузау, Президент на Независимата асоциация на акушерките (AMI) от Румъния, Вицепрезидент на Европейската асоциация на акушерките.
Мелания Елена Тудосе има 39 години опит в акушерството с приблизително 4000 раждания, асистирани от нея. Тя е проповедник на първия академичен клас акушерки в Румъния, първата румънска акушерка с докторска степен по медицина и първата акушерка, приета за университетски академик.
Тя е и първата румънска акушерка-член на Европейски борд на акушерките, публикува изследвания в международно списание в списъка на Thomson Reuters, преподавател/наставник за местни и международни студенти по акушерство, разработила и включила в учебната програма за акушерки ,,Изкуството на акушерството (холистичен подход).”
Тя е национално и международно призната като борец за професията на акушерката и правата на жените за по-добро здраве чрез признаването и прилагането на грижите, свързани с акушерките. Основател и президент е на единствената активна асоциация на акушерките в Румъния, която е предприела множество действия за рехабилитация на професията на акушерките в страната, лобирайки на правителствено ниво, изготвяйки законови предложения, разработване на организационни стратегии и популяризиране на професията в медиите, както и лобиране за възобновяване на академичните програми по акушерство, изготвяне на учебна програма и иницииране на взаимен обмен със сходни европейски университети.
Като президент на AMI, тя е отговорен партньор в проекта RENASC – национална мрежа за насърчаване на репродуктивното здраве чрез интегрирани публични политики, а също така инициира проекта „Караванът на акушерките”, насочен към подкрепа на жени, които нямат достъп за специализирани медицински грижи. Мелания организира множество национални събития за популяризиране на професията на акушерката и организира първото важно международно събитие в Румъния, което събра 60 европейски акушерки на ниво знаменитости. 

Edit

Всички реакции:

2020

4

Харесване

Коментар

Споделяне

Коментари

Коментиране като Алианс на Българските Акушерки/Alliance of Bulgarian midwives