http://www.maternalhealthalliance.eu/

Уважаеми колеги,от 3-ти до 10-ти септември,, Алианс за равнопоставеност на майките в здравеопазването” отбелязва,, Седмица на майчиното здраве”.
,,Искаме да гарантираме, че политиките в цяла Европа гарантират равен достъп до висококачествено майчино здравеопазване за всички жени, независимо от националността, историята или социално-икономическото им положение.”
И ето малко повече за Алианса,който се подкрепя от Европейския Парламент и много организации на Медицински специалисти,както и от СЗО.
,,Майчинската смъртност често се разглежда като проблем само за развиващия се свят. В Европа обаче на застаряващото население, което се бори да изгради гъвкави и ефективни здравни системи, твърде много жени още умират по време на бременност и раждане.

В ЕС на свободно движение и различни здравни системи, пропуските в достъпа до грижи, лекарства и здравна грамотност още повече усилват съществуващата връзка между майчината смъртност и неравнопоставеността в здравеопазването.

В тази връзка,, Алиансът по равнопоставеност на майките в здравеопазването” обединява основна група от партньорски организации на национално и международно равнище на ЕС, както и на политици и здравни специалисти, за да повдигне въпроса за здравето на майките и за постоянно да го постави на картата на Европа.
http://www.maternalhealthalliance.eu/
Алианс на българските акушерки подкрепя всички инициативи на,, Алианс по равнопоставеност на майките в здравеопазването”,като започна и партньорство с организацията.