Уважаеми колеги,

Във връзка с организацията на Х-та Юбилейна Академия за акушерки, Управителният съвет на Алианс на българските акушерки следи динамиката на здравната обстановка в контекста на Световна пандемия от COVID-19 и заповедите на МЗ свързани с това.

Управителния съвет на Алианс на българските акушерки на свое извънредно заседание, проведено на 02.09.2021 г. подробно разгледа  Заповедта на МЗ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България за времето от 7 септември – 30 октомври 2021 г. и във връзка с удължената извънредна епидемична обстановка до 30 ноември 2021 г.

УС на Алианс на българските акушерки взе решение да отложи провеждането на Х-та Юбилейна Академия за акушерки.

УС на Алианс на българските акушерки изказва своята Благодарност към партньорите и лекторите, за тяхната ангажираност и подкрепата им към дейността на Алианс на българските акушерки.

Желанието ни е да осъществим една значима и вдъхновяваща  Академия за акушерки във време, в което епидемиологичната обстановка го позволява.

УС на Алианс на българските акушерки