03.06.2022 г.  ПЕТЪК

11.00 – 13.00 ч. Регистрация

12.30 – 13.00 ч. ОТКРИВАНЕ – Д-р Щонова

13.00 – 13.30 ч. Акушерка Гергана Николова /член на управителния съвет на ЕМА/ – Обзор на срещата на триадата СЗО-ICM-ICN

13.30 – 14.05 ч. Проф. Благовест Пехливанов /МУ – Пловдив/ – Предтерминно раждане

14.05 – 14.40 ч. Акушерка Олга Дукат /“Свети Лазар“, София/ – От акушерски кабинет към екип за естествено раждане – нашият опит.

14.40 – 14.55 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ „СЕВЕКС фарма“, акушерка Елена Василева – Севекс фарма в акушерството

15.00 – 15.30 КАФЕ ПАУЗА

15.30 – 16.05 ч. Медицински университет – Милано Бикока, Италия – Опитът на жените, родили с положителен Ковид тест по време на пандемията в Северна Италия

16.05 – 16.40 ч. Акушерка Дарина Русчукова – ФОЗ МУ, Пловдив – Акушерски грижи при гинекологично болни със заболявания на отделителната система.

16.40 – 16.55 ч. Д-р Мариела Даскалова – ЦРЗ, Пловдив – Проследяване на бременност след инфертилитет

16.55 – 17.10 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧИКО-Плазмон, Анастасия Котева, бранд мениджър Plasmon – Микробиом и про-, пре- и постбиотик

18.00 ч. ОБЩО СЪБРАНИЕ

04.06.2022 г.  СЪБОТА

09.00 – 09.35 ч. Д-р Славяна Гелева – II САГБАЛ “Шейново”, София – Технологиите срещат акушерството. Кардиотокография. 60 години интерпретация на образи.

09.35 – 10.10 ч. Елефтерия Таусани – Солун –  акушерка, преподавател в МУ Солун – Гестационен диабет – ролята на упражненията

10.10 – 1030 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ HIPP, Д-р Мария Нещерова – завеждащ отделение по „Неонатология“ УСБАЛАГ „Селена“ – Защо Metafolin® вместо фолиева киселина – нов подход за подобряване на храненето при кърмачетата

10.30 – 11.00 ч. КАФЕ ПАУЗА

11.00 – 11.20 ч. Д-р Радосвета Стаменкова –  Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), София – Теренни подходи: Сексуално и репродуктивно здраве и семейно планиране в ромска общност. Здравно и сексуално образование и здравна грамотност при подрастващите

11.20 – 11.35 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ МАКАВЕ – Д-р Теа Александрова – УМБАЛСМ „Н.И.Пирогов“ “Функционални храносмилателни смущения при кърмачетата. Ролята на акушерката”

11.35 – 12.10 ч. Проф. Мелания Тудосе – Румъния – акушерка, Вицепрезидент на Европейската акушерска асоциация – Психологически профил на жените родили по време на пандемия Ковид 19

12.10 – 12.25 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НУК – Петя Милина – NUK – традиции и иновации

12.30 – 14.00 ч. ОБЯД

14.00 – 14.35 ч. Д-р Галя Мумджиева –  неонатолог в СБАЛАГ „Майчин дом“, София – Пролонгирана жълтеница у новороденото – кога, защо и как?

14.35 – 15.10 ч. Клеър Раян – акушерка, част от екипа на Water Wipes, Ирландия – Стандартни насоки и международните практики в грижата за кожата на новороденото. Ролята на акушерката, предизвикателства в практиката

15.10 – 15.25 ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ИВЕНТАС, акушерка Елена Василева – Кога и защо се налага изцеждане?

15.30 – 16.00 ч. КАФЕ ПАУЗА

16.00 – 16.35 ч. Людмил Стефанов – психолог, София – Психологически казуси при зачеването, износването и раждането на  дете.

16.35 – 17.10 ч. Зоя Вълкова Колева – преподавател специалност “Рехабилитатор”, Медицински колеж към МУ – Пловдив, студенти втори курс: Хасибе Гюнаева Карова Симона Димова Димова Цветелина Георгиева Златанова – Масаж и гимнастика в кърмаческа възраст

17.10 – 17.25 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ, Акушерка Мария Евгениева   – Клиничен ръководител, Тръст за социална алтернатива ТСА – Клинични оценки на майките и децата участващи в програма за домашен патронаж– ключов елемент за гарантиране качеството на услугата

19.30 ч. ГАЛА ВЕЧЕРЯ

05.06.2022 г.  НЕДЕЛЯ

09.00 – 09.30 ч. Акушерка Божидара Димитрова – Пловдив – Модерният начин да достигнем до жените – поддържане на собствен сайт и развитие в социалните мрежи, споделен опит

09.30 – 09.50 ч. Акушерка Илиана Фончева – Благоевград – Училище за родители – новата социално-психологична роля на акушерката

09.50 – 10.10 ч. Бонка Димитрова и Спас Лазаров – психолози – Несигурността на новото време – ограничение или възможност за акушерките

10.10 – 10.30 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ Селекта-Веледа, акушерка Надежда Стаменова– София – Холистичен подход към бременността и нежна грижа за бебешката кожа от WELEDA

10.30 – 11.00 ч. КАФЕ ПАУЗА

11.00 – 11.35 ч. Акушерка Мая Бонева – Главна акушерка на Първа АГ болница „Света София“ – Ендоскопски серклаж

11.35 – 12.10 ч. Акушерка Златина Николова – ФОЗ МУ, Пловдив – Предимства на плазмената стерилизация за нуждите на лапароскопската гинекологична практика

12.10 – 12.25 ч. ФИРМЕНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЧИКО – акушерка Ева Павлина– София – Natural Feeling –  Идеалната бутилка за смесено хранене

12.30 – 14.00 ч. ОБЯД

14.00 – 14.35 ч. Гергана Димова – логопед, Асоциация лицеви аномалии (АЛА) – Влияние на френулумите в детска възраст. Индикации за френулотомия през погледа на логопеда

14.35 – 15.10 ч. Марина Титева – психолог и невро-моторен специалист, Стара Загора – Двигателното развитие на бебето през първата година – отражение в дългосрочен план и маркери за неговото проследяване

15.10 –  15.45 ч. Акушерка Недка Христова – UK – Приложение на клинична хипноза в работата на акушерката.

16.00 ч. ЗАКРИВАНЕ