ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ НА АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

На 05.05.2023 г. е световният ден на акушерската професия. В солидарност с всички наши колеги в Европа и по света, АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще проведе СТУДЕНТСКИ ФОРУМ в аулата на  настоящият НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО ТРАСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ,  чиято сграда е първият построен в София „Майчин дом“.

Мотото на празника обявено от Световната Конфедерация на Акушерките/ICM/ за 2023 г. е

 „Отново заедно: от доказателства към реалност“.

ПЪРВИ СТУДЕНТСКИ ФОРУМ е посветен на първата дипломирана българска акушерка Райна Футекова – Княгиня, основателка на Сдружение „Акушерка“  още през 1901 г. и подкрепила изграждането на „Майчин дом“ в София през 1903 г.

Основната цел на форума и на всички наши събития е популяризиране на професия ,,Акушерка” сред младото поколение. Надяваме се нашите усилия да бъдат вдъхновение за бъдещите акушерки и стимул за научни търсения и професионално израстване. Предоставеният форум  пред младите студенти в специалност „Акушерка“ е да открие нов хоризонт за партньорство, обмен на опит, знания и трайни взаимоотношения между цялата акушерска общност в България.

Във форума ще участват водещи  Медицински университети и техните филиали от цялата страна. Участието на студентите, ще се изразява в представяне на презентации на теми които отразяват новости в акушерската практика, споделен опит на европейски страни, на теми представящи дейността на Медицинския университет и добрите практики в него, които са съвместна дейност с техните научни ръководители.

Допълнителен модул в СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ще бъде провеждането на Лекционен панел „Кърмене“. В него ще се предложат теми представени от  акушерки лектори с допълнителни български и международни сертификации за консултанти по кърмене, както и лектор Сертифициран от международен борд консултант по кърмене IBCLC, и  от Банка за майчина кърма в София. Участниците в панела ще получат сертификат.

На събитието  съвместно с Родов комитет „Райна Княгиня“ ще връчим за първи път награда от конкурс за есе на тема „Защо избрах да бъда акушерка“.  Първата номинация е  почетен плакет „Райна Княгиня – първата дипломирана акушерка“ и парична награда. Ще бъдат отбелязани  второ и трето място също с атрактивни  награди.             

Каним в аудиторията всички настоящи студенти, преподаватели и работещи акушерки.

Отворена е форма за заявка за регистрация, без такса участие. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPLMrurDJtfjSiwbk2L_ieQwMGzgQnUcUBQqgUfqA8cJTZ3A/viewform

Информация за събитието е публикувана на сайта на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ  https://midwivesbulgaria.org/.

Надяваме се с ваша помощ посланията ни да достигнат до много хора.