Седми пракитчески семинар по акушерство – Варна, 26-28.05.2023 г.

Уважаеми колеги,

Запазете време за следващата ни вдъхновяваща среща.

Формуляр за регистрация. https://docs.google.com/forms/d/1Q70FhHKeXocKIH3RlkAx13FyTgDzT6-eiH0qVagcuzk/edit