Уважаеми колеги, организацията на “Академия за акушерки ” 2018 е в своя разгар.

Изготвили сме плакат, който бихте могли да разпечатате и да поставите на местата където работите, за да бъдат информирани повече акушерки, и да улесним възможността за участие.

Тъй като плаката е във формат за печат, за да е добро качеството му за да го видите трябва да отворите линка от долу.

plakatA4-turnovo