№11 МЗ самостоятелна проф.орг.

 

 

Изх. № 11/18.02.2019                                             

 До Министър на здравеопазването

                                                                                              Г-н Кирил Ананиев

С копие до:

  1. Президент на Република България – г-н Румен Радев
  2. Народно събрание – Комисия по здравеопазване – Д-р Даниела Дариткова
  3.  Омбудсман –  Мая Манолова

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН АНАНИЕВ,

Управителния съвет на Алианс на Българските Акушерки, с постоянна отговорност към проблемите на здравеопазването и трудностите, които стоят пред акушерската ни общност, но най-вече с грижа за нашите майки и бъдещото поколение на България заявява отново необходимостта от създаване на САМОСТОЯТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНО-СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АКУШЕРКИТЕ.

С писмо от МЗ Из№ 63-00-197 / 28.12.2018 г. Вие ни информирате, че в предстоящото разработване на съвременни нормативни актове по прилагането на законови промени в медицинските стандарти по Акушерство и гинекология ще бъдем представени от съсловната БАПЗГ – организация, в която липсва професионална равнопоставеност и за съжаление  до сега не е проявила интерес или инициатива да защити професионалните интереси на акушерките.

Пренебрежението от страна на БАПЗГ към работа на Алианса се е изразявало по различни поводи. Дори в момента, въпреки изричното настояването на ЕМА (Европейската Асоциация на Акушерките), посещението Асоциираният Център са развитие на Акушерството към СЗО от Университета в Кардив, Великобритания, се организира от БАПЗГ без участието на  Алианс на Българските Акушерки. Неколкократните ни писма за участие в срещата разглеждаща бъдещето на акушерското образование, остават без отговор.

Този факт, води до единственото заключение, че разработването на съвременни нормативни актове и законови промени в медицинските стандарти по Акушерство и гинекология ще се извършват не само без участието на тези, които ще ги прилагат, но по-важното без участието на тези, за които те се разработват – нашите майки, които ние представяме.

Уважаеми Министъра Ананиев, АБА винаги се е ръководила единствено от интересите на нашите майките, с грижа за бъдещето поколение на България. Макар и сравнително млада организация, успяхме да постигнем много  успехи така че да заслужим признанието на нашите родилки. Онова обаче което искаме е с Ваша помощ, да имаме възможността да се включим още по-сериозно в работата за изграждането на съвременна система за майчино и детско здравеопазване и устойчив модел на родилна помощ.  Предполагаме че не сте били уведомен в подробности за изолацията в която БАПЗГ ни поставя, но сега когато имаме възможността да ви уведомим за нашите проблеми, разчитаме на вашата помощ и подкрепа която разбира се ще  ни даде възможността да споделим съвместната си работа на Международната Конференцията на ЕМА през месец май тази година в Рейкявик.

С уважение към труда на всички колеги, здравни работници, препоръките на СЗО базирани на Световния опит, потвърждават, че акушерската професия, знания и опит са в основата на съвременното майчино и детско здравеопазване. Акушерките не просто предлагат здравни грижи, в съвременното ни все по изолиращо се общество, те са безценна опора и подкрепа за нашите млади майки и техните семейства.

Опита и подкрепата, която получава АБА от Европейските организации, ни дава основание за активно и компетентно включване в процесите на организацията и законовото регламентиране на здравните грижи за майката и бебето в България. Готовността ни да се включим активно в работни групи по обсъждане на АГ стандартите е заявявана многократно. За съжаление, не само че такава възможност не ни се дава, но и ни се напомня многократно, че макар и членове на БАПЗГ, нямаме право на мнение.

В следствие на всичко гореизложено отново  насочваме вниманието Ви към двата основни проблема пред, които продължаваме да бъдем изправени:

  1. АБА за пореден път апелира за Вашата подкрепа в желанието ни за самостоятелна съсловна организация работеща в името и за благоденствието на нашите майки и нашето общество.
  2. Зачитане на АБА като равностоен и компетентен партньор в разработването на стандартите за работата на акушерките в България, а не по преценка и при необходимост. Това може да бъде осъществено, само ако акушерките са представени от САМОСТОЯТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНО-СЪСЛОВНА ОРГАНИЗАЦИЯ.

Очакваме да бъдем поканени в Министерство на здравеопазването за диалог  до 01.03.2019 г. и да обсъдим наложеното законово статукво – членуването на акушерките в БАПЗГ, което според нас е огромна пречка за адекватното развитие на на съвременни и адекватни закони за майчиното и детско здравеопазване в България.

С настоящото писмо Управителния Съвет на Алианс на Българските Акушерки декларира готовност за отстояване справедливите искания и правата на акушерското съсловие в България. Подкрепя исканията и на колегите от другите медицински професии в здравеопазването / фелдшери,  кинезитерапевти и рехабилитатори/ за обосноваването на самостоятелни професионално-съсловни организации. Декларира готовност за включване в съвместни  протестни действия!

С уважение:

Павлина Герина

Председател на Алианс на българските акушерки

 

18.02.2019 г.

/