Линк за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/1nyAcfh6PMcaRkbvOTbdBTp6nCaCE0dHUvwYkHo7fP-k/edit

АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ

1574 София                                                                            Тел.:   +359 88 7963045

ж.к. „Христо Смирненски” бл. 10А, ет.11, ап.49                        E-mail: midwivesbulgaria@abv.bg

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

във форумите на АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ за 2023 г.

Предстоящ:

XI-та АКАДЕМИЯ ЗА АКУШЕРКИ с мото: „От доказателствата към реалността. Отново заедно!“

на  3-5 ноември 2023 г., Гранд-хотел Рига гр. Русе, https://www.hotel-riga.com

Уважаеми партньори,

И тази година АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще събере на едно място акушерки от цяла България и специалисти, посветили се на грижата за женското и детското здраве, за да обменят опит и добри практики. Форумът ще обедини лектори и теми под наслов “Профилактика на женското здраве. Ролята на акушерката в болничната и извънболнична помощ.”

Като организатори на форума:

 • Бихме искали вашето участие да бъде по-активно, видимо и ползотворно. Отворени сме за вашите предложения и идеи.
 • Предвидено е Академията да започне на 03.11.2023 г. със Студентски форум. Планирано е в рамките на четири часа, преди официалното откриване, ще се проведе презентационен панел модериран от студенти. Покана за Студентския форум са получили всички Медицински университети и филиали, чийто студенти могат да участват с презентации. Събитието ще даде възможност  за споделяне на опит и добри практики от  преподаватели, студенти и практикуващи акушерки. На форума са поканени да  присъстват и студентите наградени в конкурса за есе „Защо избрах да бъда акушерка“, проведен на 05.05.2023 г..
 • АЛИАНС НА БЪЛГАРСКИТЕ АКУШЕРКИ ще награди завършилите с най-висок успех акушерки от всички медицински университети.
 • В програмата на 05.11 ще бъде проведен допълнителен курс-обучение в подкрепа на изграждане на „Самостоятелни акушерски практики“. Ще бъде споделен опита на колеги, които вече работят и са изградили своя самостоятелна практика, ще бъдат дадени практически насоки за акушерки, които биха искали да открият свои практики.
 • Участието на всички партньори в Официалната вечеря, дава  възможност за активности като томбола с награди, анкета за популяризиране на брандовете и фирмите, които подкрепят усилията на Акушерките за по-успешна практика.

Бъдете наш партньор!

ОТ ДОКАЗАТЕЛСТВА КЪМ РЕАЛНОСТ! ОТНОВО ЗАЕДНО!

ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ

 1. УЧАСТИЕ В ДЕЛЕГАТСКИ ПАКЕТ – 200 лв.

Можете да заявите своето участие в делегатския пакет, който всеки участник ще получи при регистрацията си в първия ден на форума.

Раздаването на рекламни материали, мостри, тестери и информационни брошури ще се осъществява само на щандовете и/ или чрез включване в делегатския пакет.

 • ЩАНД В ЗОНАТА НА ИЗЛОЖИТЕЛИТЕ  800 лв.

Имате възможност да изберете щанд в зоната на изложителите съобразно предоставена схема.

Цената е за всичките дните на събитието, и включва пространство с предоставена маса с площ 130/55 см и два стола.

В случай на заявено по-голямо пространство за щанд – цена по договаряне.

 • СПОНСОРИРАНА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – 1000 лв.  В програмата на Академията са не повече от 6 продуктови презентации.

Участие влекционен панел с осигурен от партньора лектор, с презентация по конкретна тема, с възможност за продуктово позициониране. Продължителността на продуктовата презентация е  до 15 минути.

4. ОРГАНИЗИРАНЕ НА WORKSHOP,  ДЕМОСТРАЦИЯ, РАБОТИЛНИЦА1300 лв.

Организираното мероприятие е с продължителност до 40 мин. Темата е по избор на заявилия партньор.

Предвидено е в програмата провеждане само на 1 брой и вид мероприятие от изброените – WORKSHOP, ДЕМОСТРАЦИЯ, РАБОТИЛНИЦА.

5. СПОНСОРИРАНЕ НА „ОТЛИЧИЛА СЕ С НАЙ-ВИСОК УСПЕХ АКУШЕРКА” за акушерка – 210 лв.

Имате възможност да подкрепите участието на една от завършилите с най-висок успех акушерки. Сумата от 210 лв включва за избраната от вас акушерка Официалната Гала вечеря, обяд и нощувка за две вечери. На връчването на наградите на отличилите се акушерки имате възможност да отправите своето послание или комплимент с букет цветя, към избраната от вас акушерка. Имената на наградените, ще бъдат уточнени в последваща кореспонденция, при заявено желание от вас.

6. БРАНДИРАНА Кафе пауза  – 800 лв.

В програмата може да бъде организирана Брандирана кафе пауза, по време на която партньора – заявител да представи свои продукти или услуги.  Възможността за провеждането и е с продължителност до 30 минути. Организацията и разходите се поемат изцяло от партньора – заявител.

7. Участие в Бележник-планер за ХI-та Академия за акушерки – 400 лв.

Участието може да бъде с две страници черно-бял печат, с рекламно каре или текстова информация за продукти или услуги, които предлага партньора – заявител. Бележник ще получат всички участници с Делегатския пакет.

8. Имиджова/продуктова статия на сайта на АБА 400 лв.

 С време на престой 1 месец и споделянето и във всички информационни канали на АБА.

9. Поставяне на Банер в близост до екрана в залата – 300 лв.

Възможността е само за двама партньори.

10. Участие със самостоятелен рекламен клип с продължителност до 5-7 минути – 600 лв.

Излъчването на клипа ще се осъществи при започването на всяка от научните сесии. Клипа се осигурява от партньора заявил такъв тип участие.

Всеки партньор заявил участие с някоя от посочените възможности, може да заяви своето участие в организираните по време на Официалната вечеря томбола/ викторина. Имате възможност да предоставите от 3 до 5 малки подаръка, които ще връчите вие. Викторината ще бъде с въпроси предоставени от вас, на които акушерките да отговорят, разпознавайки продукти от бранда ви, или свързвайки продукти с марката и приложението им.

Анкета с въпрос „Кои фирми и с кои техни продукти са партньори на Академията“ ще покаже разпознаваемостта на брандовете и знанията на акушерките. Жури ще определи 5 от най-разпознаваемите партньори, които АБА ще награди.

Очакваме заявките ви за участие да бъдат придружени от:

 • вашето или продуктово ЛОГО, което да бъде поставено в Бележника;
 • един рекламен слайд, които ще бъде включен спот излъчван във времето на почивки и кафе паузи и поставена в сайта и интернет страницата,
 • име и тема на лектора, както и кратко представяне за Сайта и другите информационни канали,
 • въпроси за викторината на официалната вечеря.

За вашето участието, последвайте регистрационен формуляр , в който можете да заявите активности, както и хранене и нощувки на лектори и търговски представители.

https://docs.google.com/forms/d/1nyAcfh6PMcaRkbvOTbdBTp6nCaCE0dHUvwYkHo7fP-k/edit

От Екипа на Организаторите сме отворени да обсъдим с Вас и други допълнителни възможности да представите своите продукти и услуги: Срок за уточняването на начина на участието, в допълнителните възможности за представяне, с организатора – до един месец преди датата на събитието.

От УС на Алианс на българските акушерки

Организационен комитет:  Галя Добрикова, Красимира Георгиева, Снежана Стоянова

Научен комитет: Галя Добрикова, Красимира Георгиева, Йоана Луканова