С участието на Алианс на българските аукшерки

Уважаеми членове на съвета,

Нека да ни е честита новата 2019! От екипа на ТСА пожелаваме на всички една продуктивна година с много успешни проекти и изпълнени цели.

На 10 декември се проведе четвъртата среща на Националния консултативен съвет по програма „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“, с любезното съдействие на Министерството на здравеопазването. На срещата бяха представени данните от работата на терен на екипа в София и предварителното проучване на агенция „Алфа рисърч“ за гр. Пловдив. Прилагам презентацията с данните, както и тази с проучването на европейските политики за данъчно облагане на лекарства и практиките за достъпа на деца до медикаменти.

По време на дискусията бяха представени следните предложения за политики и нормативни промени в здравеопазването:

1.            Въвеждане на патронажна грижа и обезпечаването й с медицински кадри;

2.            Премахване/намаляване на ДДС върху лекарствата и осигуряване на достъп до безплатни лекарства за деца;

3.            Разширяване на достъпа до пренатални грижи;

4.            Въвеждане на насоките на СЗО за проследяване на бременността;

5.            Създаване на регистър на бременните в страната;

6.            Повишаване качеството на предоставяните услуги от здравно-консултативните центрове по Националната програма за подобряване на майчиното и детско здраве;

7.            Подобряване събирането и съхранението на здравни данни в единна система;

8.            Създаване на възможности за професионално развитие на медицинските специалисти и стратегия за задържането им в страната;

9.            Изграждане на центрове по пренатална медицина;

10.          Създаване на връзка между женската консултация и болницата при раждане;

11.          Събиране на данни за мъртвородени и деца родени с малформации;

12.          Регламентиране на регистрацията на бременност преди 12 гестационна седмица през НЗОК;

13.          Допълнително обучение и отговорности за здравните медиатори;

14.          Обучение на медицински кадри от ромската общност;

15.          Създаване на регистър на ромските медицински кадри;

16.          Промяна на учебните програми за повишаване квалификацията на медицинските сестри и акушерките за работа в общността;

17.          Продължаване на дискусията за дългосрочно развитие на патронажната грижа и мястото й в здравната система;

От екипа на програмата „Заедно – здраво бебе, здраво бъдеще“ благодарим на всички участници за споделения интерес и желанието за разрешаване на проблемите в сферата на майчиното и детско здраве. Надяваме се, че ще имаме възможността да се срещнем отново след половин година с повече данни и предложения за по-добри практики.

С уважение,

Боян Димитров

Програмен координатор