Допълнителен модул в СТУДЕНТСКИ ФОРУМ ще бъде провеждането на Лекционен панел „Кърмене“. В него ще се предложат теми представени от  акушерки лектори с допълнителни български и международни сертификации за консултанти по кърмене, както и лектор Сертифициран от международен борд консултант по кърмене IBCLC , и  от Банка за майчина кърма в София. Участниците в панела ще получат сертификат.

Тема: Фази на лактацията – лектор, Мария Евгениева / акушерка / с допълнителни български и международни сертификации за консултанти по кърмене

Тема: Правила за изцеждане и съхранение на кърмата в домашни условия и в Банка за майчина кърма. – леткор, Д-р Цветомира Борисова от Банка за майчина кърма – София

Тема: Фактори влияещи негативно на лактацията – лектор Ани Николова / акушерка /Сертифициран от международен борд консултант по кърмене IBCLC