Лектор : Д-р Лиляна Йорданова

Тема : „Тромбофилия и бременност“

Д-р Лиляна Йорданова е завършила МУ „Параскев Стоянов“- Варна през 2003 г.

От 2004 г. е част от екипа на АГ-комплекс към УМБАЛ „Канев“ АД . Придобила е специалност „Акушерство и гинекология и репродуктивна медицина“ през 2009 г. Притежава допълнителни квалификации в областта на акушерството, гинекологията и перинаталната медицина.

Участва в редица национални и международни конгреси и семинари в специалността.

Преподавател в Русенски университет „Ангел Кънчев“.