Цветелина Шопниколова е клиничен психолог и докторант по Социална медицина, занимаващ се с изследване на личността посредством психодиагностични инструменти.

Тема: “Предизвикателства при комуникацията в медицинската практика.”

Образование и придобити квалификации:
Завършва Обществено здраве и здравен мениджмънт в Медицински университет- гр. София
Клинична психология в Софийски университет “Св.Климент Охридски”.
Докторантура по Социална медицина във Факултет по обществено здраве “Проф. д-р Цекомир Воденичаров, дмн”- Медицински университет- гр. София.
Специализирала: Психодиагностика в Център по психично здраве при Военномедицинска Академия.
Специализирала и консултирала в МБАЛ “Свети Наум” към- Кабинет по невропсихологична диагностика.
Работи в частна практика “Кабинет за родители” към МЦ “Д-р Гунев” гр. София.

С интереси в сферата на приложната психология, психологическо тестиране и изследване на индивидуалността на личността.