Тема: „Хранене на бременни с Хашимото“

Д-р Татяна Матева е общопрактикуващ лекар от 2000 год. до сега в гр. Русе. Има две специалности – Обща медицина и Хранене и диетика. От 1998 г. до 2000 г. е ординатор в педиатрично поликлинично отделение. През 2019 год специализира „Хранене и диетика“ и до момента е практикуващ лекар-диетолог.

Членува в:

* БЛС от 1998 г. и е избрана през 2021 г. за член на Централната комисия по професионална етика.

*Националната контролна комисия в Националното сдружение на ОПЛ в българия /НСОПЛБ/.

* Националната асоциация „Практическа диетика и интегративна медицина“ /НАПДИМ/ – член на Управителен съвет.

* Българското дружество по хранене и диетика.

Участва в редица национални и международни научни форуми.