Проф. д-р Таня Тимева

САГБАЛ „Д-р Щерев“, РУ „Ангел Кърчев“

Д-р Таня Тимева е акушер-гинеколог и високо квалифициран специалист в областта на репродуктивната медицина. През 2007 год. тя успешно защитава своята докторска степен на тема “Предимплантационни прогностични фактори и пренатална диагностика при АРТ” към МУ – София, а от 2015 год. заема академична длъжност към ФОЗЗГ, Русенски университет „Ангел Кънчев“. Била е консултант на НЗОК по програмата за лечение на безплодие, както и член на работна група към МЗ за допълнение и изменение на Наредба 28 за дейностите по асистирана репродукция. През април 2011 год. става национален представител на България към ESHRE /Европейска асоциация по човешка репродукция и ембриология/ с четири годишен мандат. Д-р Тимева е била председател на БАСРЗ /Българската асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве/ за периода 2014-2016 год. Участва в ESHRE guideline develo p m ent group за овариална стимулация. Главен редактор е на списание „Репродуктивно здраве“ от 2014 год. до сега. През 2018 год. става професор към катедра Здравни грижи, РУ – гр. Русе. Областите й на интерес и научни публикации са в сферата на контролираната овариална хиперстимулация, повтарящи се имплантационни неуспехи, рефрактерен ендометриум и др.