Тема: Двигателното развитие на бебето през първата година – отражение в дългосрочен план и маркери за неговото проследяване

Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист с 6-годишен опит в сферата на ранното детско развитие. Работи с деца от 0 до 5 години за развитие в психоемоционалната и невро-двигателната област. Консултира родители по отношение на основни етапи на развитието на детето и често срещаните трудности. Формира се в парадигмата на Индивидуалната психология и прилага методите на Демократичното възпитание. Член на Българско общество по Индивидуална психология. Образование: Завършва Бакалавърска степен по Психология във Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий” през 2014 година и магистърска степен Консултиране в социално-образователната сфера в Тракийски университет през 2020 година. Квалификации: – Преминати нива в невро-моторната програма Rhytmic Movement International; – Преминато ниво за Психодрама асистент-терапевт към Институт по психодрама, индивидуална и групова психотерапия “Бернард Ахтернберг”; – Участие в множество семинари и обучения : Дни на индивидуалната психология, Психодраматични техники при работа с деца, Арт терапевтични техники при работа с деца, Курсове по психомоторни практики и други.

Към момента Марина Титева е психолог и невро-моторен специалист в Център за ранно детско развитие Бобче Топче – Стара Загора.