Тема: Предимства на плазмената стерилизация за нуждите лапароскопската гинекологична практика

Работя като асистент в „Катедра по акушерски грижи“ на ФОЗ МУ-Пловдив от 2021 г. Имам повече от 10 години стаж като акушерка. Висше образование:Медицински университет Пловдив „Акушерка” – бакалавър;Медицински университет Пловдив „Управление на здравните грижи“ – магистър;ПУ „Паисий Хилендарски“ „Превантивна педагогика“ – магистър.Научни интереси: медицинска педагогика, акушерство, гинекология, специални грижи в неонатологията, промоция на здравето.Членство в научни и професионални организации: Българска Асоциация на Професионалистите по Здравни ГрижиАлианс на Българските АкушеркиБългарско научно дружество по обществено здраве