Тема: ,,Гестационен диабет-ролята на физическата активност и упражненията”

Таусани Елефтерия е преподавател в Катедра по Акушерство към Международен Гръцки Университет,, Александър Кампус” в Солун, Гърция.
Тя е с над 25 години акушерски и преподавателски опит.
Заемала е отговорни длъжности – председател и член на здравни комисии,съветник по академични изследвания,
участник в различни изследователски проекти. Отговаря за международното сътрудничество на студентите-акушерки под надслов ,,Акушерките продължават напред”. Нейните научни интереси и публикувани статии са в областта на гестационния диабет, упражнения по време на бременност, възстановяване след раждане, психосоматична подготовка на родителите и психология на репродуктивното здраве.